czek bez pokrycia

Nie dla Transformacji Eneregetycznej

Sprzeciwiają się powstaniu spółki odpowiedzialnej za transformację energetyczną na Śląsku. "To absurd, że decyzje o transformacji energetycznej Śląska zapadają w Warszawie"

W Katowicach na placu Sejmu Śląskiego odbyła się konferencja, w której społecznicy i samorządowcy sprzeciwili się powstaniu nowej spółki odpowiedzialnej za transformację energetyczną na Śląsku. Aktywiści nie zgadzają się, by decyzje w sprawie naszego województwa były podejmowane poza nim.