Jerzy zietek repty

Jerzy Ziętek

Jerzy Ziętek pozostanie patronem Rept. Nowa większość zdjęła uchwałę z obrad sejmiku

Radni PiS usunęli Jerzego Ziętka z oficjalnej nazwy Parku Śląskiego. Przed głosowaniem na temat usunięcia "Jorga" z nazwy Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji "Repty" stracili jednak władzę w województwie, a na wniosek Lucyny Ekkert (KO) uchwałę zdjęto z porządku obrad.