Katowice Nikiszowiec

Nikiszowiec na dawnych fotografiach

Dariusz Zalega: Ślązacy z czworaków wyparowali z historii regionu, bo byli na samym dole hierarchii społecznej

Kilkaset tysięcy Ślązaków wyparowało z historii regionu, bo byli na samym dole hierarchii społecznej. Robotnicy rolni, skazani na łaskę pana, jedyną nadzieję postrzegali w ucieczce ze wsi.