kobieta biskup

Paulina Hlawiczka Trotman biskup

Pochodząca ze Śląska Cieszyńskiego Paulina Hławiczka-Trotman wyświęcona, jako pierwsza Polka, na biskupa kościoła luterańskiego

Pochodząca ze Śląska Cieszyńskiego, a konkretnie z Ustronia i Skoczowa, Paulina Hławiczka-Trotman we wrześniu 2023 r. została pierwszą Polką wybraną na biskupkę Kościoła luterańskiego. 20 stycznia 2024 r. została konsekrowana na biskupa Luterańskiego Kościoła w Wielkiej Brytanii.