kolej do CPK

Leśne Pogotowie Mikołów

Olbrzymia mobilizacja w obronie Leśnego Pogotowia w Mikołowie. CPK deklaruje... gotowość do korekty planów

Presja ma sens. Gigantyczna mobilizacja w obronie Leśnego Pogotowia dla zwierząt w Mikołowie sprawiła, że Centralny Port Komunikacyjny deklaruje gotowość do korekty planów. Magistrala wiodąca z Katowic do Czech nadal ma zostać poprowadzona w istniejącym korytarzu, ale już w sposób „mniej inwazyjny”. - Kształt układu komunikacyjnego w Mikołowie nie jest ostatecznie przesądzony – podkreśla rzecznik CPK.