Krajowa Lista Niematerialnego Dziedzictwa

Procesja konna Gliwice

Wielkanocna procesja konna trafi na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa. Procesja będzie 50 wpisem

Wielkanocna procesja konna, która odbywa się co roku w Gliwicach trafi na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa. Wpis do KLND otwiera drogę do umieszczenia elementu dziedzictwa kulturowego na międzynarodowej liście UNESCO.