legion polski

Legion Polski

Pamiętacie jeszcze Legion Polski Adama Słomki? "Wróci 48 godzin po zdobyciu Moskwy". Słomka jest już w Polsce, Moskwa nie zdobyta

Mija rok od słynnej wyprawy Legionu Polskiego do Ukrainy. - Legion Polski wróci 48 godzin po zdobyciu Moskwy - zapowiadał wówczas Adam Słomka, który jest już w kraju, choć Moskwa jeszcze zdobyta nie została. Organizuje jednak wsparcie dla Ukraińców.