Leo Express

Stacja Rybnik

Koleje Śląskie poprawiły punktualność pociągów, ale koniec roku miały słaby

Punktualność pociągów Kolei Śląskich była w ubiegłym roku najwyższa od początku dekady. Byłoby jeszcze lepiej, gdyby nie ostatni kwartał. Można podejrzewać, że to m.in. efekt rozpoczynającej się dopiero przebudowy katowickiego węzła kolejowego. A doświadczenia przewoźników z Warszawy każą przypuszczać, że w najbliższym czasie z punktualnością pociągów będzie już tylko gorzej.