Mariusz Krzystyniak

Slaska policja pozegnanie komendanta rabsztyna 07

Zmiany w śląskiej policji. Na stanowisku komendanta wojewódzkiego nadinsp. Romana Rabsztyna zastąpił inspektor Mariusz Krzystyniak

Zmiana rządu pociągnęła za sobą też zmiany w służbach, w tym w policji. Ze stanowiska Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach został odwołany nadinspektor Roman Rabsztyn, który przeszedł w stan spoczynku. Jako nowego komendanta śląskiego garnizonu minister spraw wewnętrznych i administracji wyznaczył inspektora Mariusza Krzystyniaka.