marka Giesche

Nikiszowiec fot UM Katowice

Giesche, firma wyjątkowa. Nazwisko wygasło wieki temu, ale wciąż żyje w świadomości mieszkańców Śląska

Spółka przemysłowa Georg von Giesches Erben wywarła znaczący wpływ na śląską gospodarkę, kulturę i wyobrażenia ściśle dziś wiązane ze śląską tożsamością. Jej spuściznę odnajdujemy w wieli miejscach i przedmiotach, które ukształtowały wyobrażenia Śląska i śląskości. Nadal też wpływa na ich kształt.