profesor bralczyk

Miodek 720

Profesor Jan Miodek, Ślązak, fan Ruchu Chorzów i... godki. Co naprawdę profesor uważa o języku śląskim?

Profesor Jan Miodek to wybitny językoznawca i popularyzator polszczyzny, nadal przekonuje Ślązaków, że ich mowa jest piękną, archaiczną mową polską. Jednocześnie czyta i z uznaniem mówi o książkach pisanych godką. A nawet... szanuje prawo Ślązaków do samostanowienia. "Nie można władać czyimiś odczuciami" - mówi.