roman buchta

Lekcja religii

Coraz mniej uczniów na lekcjach religii. Nawet mniej niż 50 proc. w szkołach średnich w Katowicach i Bytomiu

Ponad połowa uczniów szkół ponadpodstawowych w Katowicach i Bytomiu zrezygnowała z lekcji religii. Rekordzistą jest jednak Sosnowiec. Rodzice coraz częściej wypisują swoje dzieci z tych zajęć w podstawówkach. Mimo to, na tle największych polskich miast te w województwie śląskim nadal wypadają dość pobożnie. - Spadek jest zauważalny, ale do dramatycznego jeszcze mu daleko. Niemniej, to spadek alarmujący - mówi ks. prof. Roman Buchta.