slowo roku 2022

Śląskie słowo roku 2022

Kajś! To "Śląskie słowo roku 2022". Wyboru - z Waszym udziałem - dokonaliśmy po raz pierwszy w historii

Śląskie słowo roku 2022! To jest TEN moment. Po raz pierwszy w historii! Słyszymy werble? KAJŚ! Tak wybraliśmy, a właściwie... Wy wybraliście. Czytelnicy ŚLĄZAGA. W demokratycznym głosowaniu. Kajś, czyli gdzieś. Słowo, które niesie za sobą wiele znaczeń i w którym widzimy przede wszystkim piękną historię.