statut organiczny

Posiedzenie Sejmu Śląskiego

100 lat temu po raz pierwszy obradował Sejm Śląski. W gmachu dzisiejszej Akademii Muzycznej w Katowicach

Sejm Śląski był najważniejszą instytucją autonomicznego województwa śląskiego, wyjątkową w skali Polski. 10 października 1922 roku odbyło się jego pierwsze posiedzenie.