Wody Polskie

Sejmik województwa śląskiego

Samorząd województwa kończy 25 lat. Samorządowcy chcą reformy i decentralizacji. „Potrzebujemy nowych kompetencji, większej skuteczności”

Za miesiąc równe ćwierć wieku skończy samorząd województwa śląskiego. Jego utworzenie 1 stycznia 1999 roku było dopełnieniem zapoczątkowanej w 1990 roku reformy samorządowej w Polsce. Dziś od samych samorządowców słyszymy, że konieczna jest korekta przepisów regulujących funkcjonowanie samorządów oraz ich relacji z administracją rządową.