Teatr Lalek Banialuka w Bielsku-Białej będzie miał nową siedzibę. Poznaliśmy zwycięski projekt

W Bielsku-Białej rozstrzygnięto konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Teatru Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana z oddziałem Książnicy Beskidzkiej dla dzieci i młodzieży oraz tzw. zieloną biblioteką. Inwestycja jest związana z planowaną rywalizacją o laur Europejskiej Stolicy Kultury 2029.

Nowa siedziba Banialuki

Poznaliśmy zwycięzców konkursu na koncepcję nowego Teatru Lalek Banialuka z filią Książnicy Beskidzkiej i tzw. zieloną biblioteką w Bielsku-Białej. Rozstrzygnięcie ogłoszono w poniedziałek 27 maja 2024 r. w sal redutowej Hotelu pod Orłem. Na konkurs wpłynęły 33 prace.

Koncepcja projektowa miała uwzględniać budowę garażu podziemnego na około 100 samochodów osobowych oraz zagospodarowanie terenu w otoczeniu obiektów, które umożliwi zachowanie jego dotychczasowej funkcji targowej. Wybrana lokalizacja to teren należący do miasta, położony w rejonie ulic: PCK i Władysława Broniewskiego, w pobliżu stacji PKP Bielsko-Biała Lipnik (w pobliżu jest już sala koncertowa Cavatina Hall).

W jury zasiedli przedstawiciele bielskiego oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz miasta, w tym: wiceprezydent Przemysław Kamiński, dyrektor Biura Rozwoju Magdalena Marek, dyrektor Książnicy Beskidzkiej Łucja Ruchała i dyrektor Banialuki Jacek Popławski.

- W efekcie dwudniowych analiz i dyskusji, jednogłośnie wybrano pracę, która na pierwszy rzut oka nie będzie postrzegana jako fajerwerkowa czy pocztówkowa, ale jest to bezpieczna, ponadczasowa i odporna na krytykę architektura, której ukrytą, a najważniejszą zaletą, jest czytelność układu powiązań i wewnętrzna funkcjonalność dostosowana do specyfiki instytucji, które będą użytkowały przestrzeń: Teatru Lalek Banialuka oraz Książnicy Beskidzkiej - czytamy w uzasadnieniu werdyktu.

Konkurs wygrał zespół z Wrocławia

Decyzją jury konkurs wygrał zespół projektowy P2PA sp. z o.o. z Wrocławia, otrzymując pierwszą nagrodę w wysokości 50 tys. zł i zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki. Za szczególnie wartościowe uznano profesjonalne podejście zespołu projektowego oraz trafne decyzje funkcjonalno-przestrzenne w skali urbanistycznej, w odniesieniu do zadanego programu, istniejących uwarunkowań i kontekstu otoczenia.

- Sąd zwrócił uwagę na ukształtowanie przestrzeni publicznej - placu, właściwe powiązanie go z przystankiem kolejowym, przy jednoczesnym pozostawieniu możliwości zachowania istniejącej funkcji targowej w dotychczasowej lokalizacji; dobre powiązanie komunikacji na linii parking podziemny - hall główny, zapewniające wysoki komfort użytkowania; właściwe rozwiązanie obsługi i powiązań komunikacji.

Projekt doceniono również za właściwy podział teatru i biblioteki na dwa osobne budynki, który pozwoli na zachowanie niezależności organizacyjnej i tożsamości odrębnych placówek kultury oraz zapewni prawidłowe funkcjonowanie technologii teatru. W opinii jury, czytelny układ komunikacyjny zaplecza i części przeznaczonej dla widzów stwarza szansę na wykreowanie przestrzeni o unikalnym i rozpoznawalnym charakterze.

- Wybrano biały obiekt dla Białej. Natomiast wnętrze przeznaczone dla teatru może stać się swoistym landmarkiem i grać bijącą nocą iluminacją z wewnątrz. Ażurowość materiału elewacyjnego będzie wraz z oświetleniem wewnętrznym tworzyć teatralną grę cieni. W przypadku tych obiektów nie będzie potrzebna dodatkowa iluminacja świetlna.

Zalecenia pokonkursowe odnośnie zwycięskiej pracy to przeanalizowanie i uwzględnienie na dalszych etapach projektowania szczegółowych uwag zamawiającego i użytkowników w zakresie:

  • powiązań funkcjonalnych pomieszczeń biblioteki - przywrócenie tradycyjnej relacji biur nad holem biblioteki;
  • rozwiązań dodatkowej zieleni towarzyszącej tak, aby wzmocnić jej udział w budowaniu wrażeń i charakteru nowej zabudowy zgodnych z ogólnymi oczekiwaniami mieszkańców miasta i lokalnej społeczności;
  • rozsunięcia budynków (przesunięcia obiektu przeznaczonego dla teatru w kierunku ul. PCK) w celu powiększenia przestrzeni publicznego placu wraz z zielenią urządzoną pomiędzy budynkami.

Budowa nowej Banialuki jest wpisana do oferty konkursowej organizacji Europejskiej Stolicy Kultury w Bielsku-Białej w 2029 roku. Zgodnie z planem, na podstawie pracy konkursowej, maksymalny koszt inwestycji ma wynieść 100 milionów złotych (netto). Zakładany termin realizacji robót to 2029 r.

Bielsko biala rynek

Może Cię zainteresować:

Bielsko-Biała ,,cudem Polski"? Trwa głosowanie w plebiscycie National Geographic. Miasto zachęca do wzięcia udziału

Autor: Szymon Karpe

26/05/2024

Adaptacja spichlerza w gorkach wielkich 1

Może Cię zainteresować:

Adaptacja starego spichlerza w Górkach Wielkich. Nowa instytucja ma być centrum kultury Śląska Cieszyńskiego

Autor: Szymon Karpe

26/05/2024

Nowy zegar miejski bielsko biala 2

Może Cię zainteresować:

Z wieży Ratusza w Bielsku-Białej znów zabrzmiał miejski hejnał. Mieszkańcy wybrali godzinę w internetowym głosowaniu

Autor: Szymon Karpe

17/04/2024

Subskrybuj ślązag.pl

google news icon