Zarząd województwa śląskiego sprzeda Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe w Rabce-Zdroju? Podpisano list intencyjny w tej sprawie z władzami powiatu nowotarskiego

Zarząd województwa śląskiego i władze powiatu nowotarskiego podpisały list intencyjny w sprawie sprzedaży udziałów w Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym w Rabce-Zdroju. Cena będzie negocjowana, ale – zgodnie z treścią listu – województwo deklaruje zbycie udziałów spółki powiatowi nowotarskiemu na „warunkach preferencyjnych”.

Uzdrowisko w Rabce Zdroju

„Mając na celu zapewnienie długofalowego działania oraz rozwoju Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego im. dr Adama Szebesty w Rabce-Zdroju sp. z o.o., a także zachowanie dotychczasowego zakresu udzielanych świadczeń leczniczych, strony deklarują wolę podjęcia niezbędnej w tym celu współpracy” – czytamy w treści listu intencyjnego.

Województwo śląskie ma zlecić opracowanie wyceny wartości spółki. Jednak, co ciekawe, udziały wystawione „za cenę niższą niż wynikająca z dokonanej wyceny, z możliwością spłaty ceny w ratach”. Powiat nowotarski zapewnia, że uzdrowisko nie zmieni swojego profilu i będzie kontynuować działalność leczniczą.

Po podpisaniu listu przez zarząd województwa śląskiego i powiat nowotarski rozpoczną działania, których finałem będzie przejęcie przez powiat udziałów uzdrowiska.

– Strony zobowiązują się do udostępnienia dla realizacji prac objętych przedmiotem listu wszelkich danych koniecznych do wykonania analiz i ekspertyz – czytamy.

Kolejna próba

Przypomnijmy, że w 2017 roku próba sprzedania uzdrowisk należących do województwa śląskiego, czyli uzdrowiska w Goczałkowicach-Zdroju, ośrodka leczniczo-rehabilitacyjnego „Bucze” w Górkach Wielkich oraz właśnie Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego w Rabce-Zdroju, przez ówczesne władze województwa okazała się nieudana. Po protestach związkowców z Solidarności i interwencji wojewody Jarosława Wieczorka (a także ówczesnego wiceministra sprawiedliwości Michała Wójcika) Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargi marszałka Wojciecha Saługi i tym samym zablokował prywatyzację uzdrowisk.

Ówczesny zarząd województwa argumentował, że sprzedaż uzdrowisk jest konieczna i wynikała z braku pieniędzy konieczne remonty wymagały bowiem wielomilionowych nakładów.

Subskrybuj ślązag.pl

google news icon

czytaj więcej:

Śląskie Centrum Wolności i Solidarności

Śląskie Centrum Wolności i Solidarności zostanie rozbudowane

Bytomski Śpiący Lew

Uszkodzonego przez wandali Śpiącego Lwa poddano konserwacji

IMG 8019

Nowe stawki za wywóz śmieci w Bytomiu

IMGW ostrzega przed burzami

Dziś burze z gradem! IMGW wydał ostrzeżenie

Zdewastowane ławki Park Suble

Zniszczenie nowych ławek w Parku Suble

Karetka z Bytomia w Kijowie

Bytomska karetka jest już na froncie w Kijowie

Uchodźcy z Ukrainy w Bytomiu

Bytom gości uchodźców. Przyjechało ponad 50 Ukraińców