Zarzuty dla pracowników ośrodka "Pałac Kamieniec". Znęcali się nad małoletnimi podopiecznymi

W Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnego "Pałac Kamieniec" oraz Zakładzie Opiekuńczo–Leczniczym w Kamieńcu i Zbrosławicach pracownicy mieli znęcać się nad małoletnimi podopiecznymi. Prokuratura postawiła zarzuty w sprawie czterem pracownikom. Sprawa jest w toku.

fot. slaskie.travel
Pałac w Kamieńcu

W Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym "Pałac Kamieniec" oraz Zakładzie Opiekuńczo–Leczniczym w Zbrosławicach, a także na terenie Zespołu Szkół Specjalnych działających przy Ośrodku miało dochodzić do dantejskich scen. Personel zakładu znęcał się nad podopiecznymi, znieważał ich, naruszał nietykalność cielesną, a także powodował u nich obrażenia ciała.

Dochodziło do przemocy fizycznej i psychicznej

- Przeprowadzone dotychczas czynności śledztwa pozwoliły na ustalenie, iż wobec małoletnich pacjentów ośrodka dochodzi do aktów przemocy tak fizycznej jak i słownej. Przemoc ta była stosowana zarówno przez personel wychowawczy, jak i medyczny, co zostało potwierdzone zeznaniami licznych świadków, w tym małoletnich pokrzywdzonych, zgromadzoną dokumentacją oraz zapisami z monitoringu - informuje Joanna Smorczewska, rzecznik prasowa Prokuratury Okręgowej w Gliwicach.

Zarzuty postawione zostały dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo – Rehabilitacyjnym „Pałac Kamieniec”, kierownikowi zespołu pozalekcyjnego, jednemu z wychowawców oraz pielęgniarce. Dwa zarzuty dotyczą pozbawienia wolności małoletnich pokrzywdzonych, związane z zastosowaniem środka przymusu bezpośredniego wbrew przepisom.

Jak wyjaśnia Joanna Smorczewska do aktów przemocy miało dochodzić w 2021 roku po zmianie na stanowisku prezesa ośrodka. Postępowanie w sprawie jest w toku, niewykluczone, że w sprawie postawione zostaną kolejne zarzuty.

Przypomnijmy, że w maju tego roku z Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego "Pałac Kamieniec" uciekła 15-letnia Amelia. Dziewczyna odnaleziona została na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach. Do zbiorowej ucieczki doszło jesienią 2021 roku, gdy z "Pałacu Kamieniec" uciekło siedmioro podopiecznych. Małoletnich udało się wówczas odnaleźć po kilku godzinach. Natomiast pod koniec sierpnia ubiegłego roku jeden z chłopców wzniecił pożar na drugim piętrze ośrodka. Interweniowały cztery zastępy strażackie.

Jaki profil działania mają ośrodki?

Ośrodek Leczniczo – Rehabilitacyjny dla Dzieci w Kamieńcu mieści się w XVII-wiecznym pałacu. Obiekt został zrewitalizowany i w całości został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pałac przeznaczony jest dla dzieci, wymagających szerokie możliwości leczenia i rehabilitacji. Ośrodek w standardzie posiada 30 miejsc.

Natomiast w zbrosławickim oddziale ośrodka - w zakładzie psychiatrii dziecięcej udzielane są świadczenia zdrowotne całodobowe dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym z rozpoznanymi: ogólnymi zaburzeniami psychicznymi, schizofrenią, zaburzeniami nastroju, upośledzeniami umysłowymi oraz całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. Zakład posiada 35 miejsc dla chorej młodzieży i dzieci.

Pacjentami ośrodków są małoletni pochodzący z placówek wychowawczych lub z rodzin zastępczych, których rodzice są pozbawieni lub ograniczeni praw rodzicielskich. Dla dużej części pacjentów ośrodek pełni funkcję domu. Niepełnoletni przebywają tam nawet przez wiele lat, czasem do 18 urodzin.

    Subskrybuj ślązag.pl

    google news icon