ZUS wysyła do emerytów i rencistów listy w sprawie „czternastki”

Blisko 900 tysięcy emerytów i rencistów w województwie śląskim otrzyma od ZUS-u list z informacją o przyznaniu „czternastki”. Pieniądze już trafiły na ich konta.

mat. ZUS
Legitymacja pieniądze

- Każdy uprawniony emeryt i rencista otrzymał już czternastą emeryturę. Świadczenie było przyznawane „z urzędu”, bez konieczności składania wniosku. ZUS wypłacał „14-tki” od 25 sierpnia do 20 września. Pieniądze były wypłacane wraz z bieżącą emeryturą, rentą lub innym świadczeniem długoterminowym – informuje Beata Kopczyńska, rzeczniczka śląskiego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Potwierdzeniem przyznania „czternastki” mają być listy wysyłane przez ZUS do emerytów i rencistów, którzy to świadczenie otrzymali. W skali całego kraju takich decyzji ZUS wyśle ponad 7 milionów, natomiast w województwie śląskim blisko 900 tysięcy.

Prawo do „14-tki” miały osoby, które na 24 sierpnia 2022 r. pobierały jedno z długoterminowych świadczeń, np. emeryturę, rentę albo świadczenie przedemerytalne. Pełną kwotę (1338,44 zł brutto) otrzymali emeryci i renciści, których świadczenie główne nie przekraczało 2900 zł brutto. Pozostali otrzymali to świadczenie pomniejszone zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. „Czternastki” nie otrzymały osoby, których emerytura czy renta jest wyższa od 4188,44 zł brutto, a także ci, których główne świadczenie było zawieszone na dzień 24 sierpnia (np. z powodu przekroczenia limitów dorabiania). Od „czternastki” nie jest odprowadzany podatek, a jedynie składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Chorzów ZUS

Może Cię zainteresować:

Nowy zabytek w Chorzowie. To gmach ZUS przy ul. Dąbrowskiego

Autor: Maciej Poloczek

14/09/2022

Subskrybuj ślązag.pl

google news icon