Związkowcy z Pniówka piszą do premiera. Domagają się dymisji Jacka Sasina. „Za ostatnie tragedie w kopalniach muszą polecieć głowy"

Federacja Związków Zawodowych „Jedność” napisała list otwarty do premiera Mateusza Morawieckiego. Związkowcy zaapelowali o „podjęcie zdecydowanych kroków mających na celu natychmiastową poprawę bezpieczeństwa w polskim górnictwie węgla kamiennego". To wszystko w związku z ostatnimi tragicznymi wydarzeniami w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

JSW

Związkowcy z kopalń JSW napisali list otwarty do premiera, w którym przedstawili twarde postulaty, dzięki którym ich zdaniem poprawić ma się bezpieczeństwo w polskim górnictwie. Swoje żądania przedstawili w czterech punktach. Domagają się:

  1. Wyciągnięcia politycznych konsekwencji wobec Ministra Aktywów Państwowych Pana Jacka Sasina poprzez jego dymisję.
  2. Zmianę składów komisji powołanych do zbadania przyczyn tragedii na KWK „Pniówek”
    i KWK „Borynia- Zofiówka” Ruch „Zofiówka”, składających się obecnie z przedstawicieli Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku i przekazanie tej sprawy do OUG spoza śląska.
  3. Udzielenia bezwzględnych gwarancji pracy i płacy dla górników i ich rodzin, którzy zdecydują się na przerwanie milczenia i wskażą nieprawidłowości do jakich ewentualnie mogło dochodzić w kopalniach „Pniówek” i „Zofiówka”.
  4. Umożliwienie pełnego uczestnictwa przedstawicieli ZZ „Jedność” z kopalni „Pniówek”
    i „Zofiówka” w pracach komisji powołanych do zbadania przyczyn tragedii na „Pniówku”
    i „Zofiówce”.
- Minister Aktywów Państwowych Pan Jacek Sasin ponosi polityczną odpowiedzialność za tragedie do jakich doszło w kopalniach „Pniówek” i „Zofiówka”. Do ww. tragedii mógł przyczynić się brak właściwego nadzoru. To właśnie brak należytej kontroli nad podległymi MAP spółkami węglowymi, w tym Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. prawdopodobnie doprowadził w ostatnim czasie do notorycznych „karuzel kadrowych” w wyniku których nastał kompletny paraliż decyzyjny - piszą związkowcy w liście do premiera.

W swoim piśmie związkowcy przekonują, że obecna sytuacja, w której wyższe urzędy górnicze podlegają bezpośrednio pod MAP jest patologiczna i kontrole przeprowadzane przez Urzędy Górnicze są nieefektywne i bezskuteczne.

- To właśnie takie działania doprowadziły dziś do sytuacji, że pracownicy kopalń boją się otwarcie zgłaszać nieprawidłowości, gdyż widzą w jaki sposób Urzędy Górnicze przeprowadzają kontrole - uważają przedstawiciele ZZ „Jedność".

Zdaniem związkowców, udział przedstawicieli Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku (obejmujących swoim nadzorem kopalnie „Pniówek” i „Zofiówka”) w pracach komisji badających przyczyny katastrof, do których doszło w ww. kopalniach jest absurdem.

Ściana Pniówka, gdzie wybuchł metan, jest specyficzna. Czy była tam czarna skrzynka?

- Nie można być sędzią we własnej sprawie. OUG Rybnik wielokrotnie „kontrolował” kopalnie „Pniówek” i „Zofiówka” i to właśnie do inspektorów tego urzędu pracownicy kopalń mają najmniejsze zaufanie. Ściana „N6” w KWK „Pniówek”, na której doszło do wybuchu metanu, była ścianą specyficzną i objętą szczególnym nadzorem. Dlatego też powstają pytania i wątpliwości, jak ten nadzór był sprawowany przez OUG Rybnik? Czy w rejonie tej ściany była zabudowana przez Urząd Górniczy tzw. czarna skrzynka (Autonomiczny Zespół Rejestracyjno-Pomiarowy), która powinna dostarczać wiedzy o stężeniach takich gazów jak: metan, siarkowodór, tlenek węgla, dwutlenek węgla, tlen oraz mierzyć temperaturę, wilgotność powietrza, prędkość przepływu powietrza, a dane te przekazywać nadzorowi górniczemu? - pyta ZZ „Jedność".

Związkowcy zwracają uwagę na jeszcze jeden problem. Ich zdaniem, pracownicy kopalń, którzy posiadają wiedzę na temat nieprawidłowości w zakładach pracy, zawsze obawiają się konsekwencji w postaci np. przeniesienia na inne, gorzej płatne stanowiska pracy.

- Wnosimy o pociągnięcie do odpowiedzialności osób odpowiedzialnych za zastraszanie pracowników wypowiadających publicznie prawdę na temat działań JSW zgodnie ze swoimi odczuciami. Uważamy, że udzielenie gwarancji niezmienności stanowiska pracy i płacy przez reprezentowany przez Pana Rząd Rzeczpospolitej Polskiej dla pracowników, którzy będą mieli odwagę opowiedzieć o ewentualnych nieprawidłowościach, pozwoli na rzetelne i właściwe wyjaśnienie okoliczności ww. zdarzeń w kopalniach Pniówek i Zofiówka - piszą związkowcy.

KWK Pniówek 2

Może Cię zainteresować:

Wybuch metanu w kopalni Pniówek. Potwierdzono śmierć czterech osób. Trwają poszukiwania ośmiu

Autor: Patryk Osadnik

20/04/2022

Subskrybuj ślązag.pl

google news icon

czytaj więcej:

Krzysztof Król (WUG)

W KWK Pniówek było 20 wybuchów metanu. Ruszyły prace komisji

Kamil Liszok to jeden z ratowników górniczych, który zginął w kopalni „Pniówek

Kamil zginął w kopalni „Pniówek", gdy ratował kolegów

Franciszek Dziendziel wójt gminy Pawłowice

"U nas wypadek w kopalni zawsze oznacza, że to ktoś znajomy"

Nelson-Club-pomaga

Nelson Club pomaga Ukraińcom w potrzebie

Sklep społeczny Tychy

W Tychach powstanie pierwszy sklep społeczny

Nasadzenia Tychy

Mieszkańcy mogą posadzić drzewo dla swojego dziecka

Śląskie dla Ukrainy

Rusza baza noclegowa dla Ukraińców