1875 wakatów w szkołach woj. śląskiego. I co? "Nie ma dramatu" - uważa śląska kurator oświaty

1 września 2022 r. naukę w szkołach woj. śląskiego rozpocznie ok. 570 tys. uczniów i słuchaczy szkół dla młodzieży i dorosłych oraz ok. 170 tys. przedszkolaków. W wykazie, jaki prowadzi Śląskie Kuratorium Oświaty jest 1875 ofert pracy dla nauczycieli. - Sytuacja nie jest dramatyczna. Wakaty szybko zostaną zapełnione - uważa Urszula Bauer, śląska kurator oświaty.

Urszula Bauer

W woj. śląskim 1 września 2022 roku naukę rozpocznie ok. 570 tys. uczniów i słuchaczy szkół dla młodzieży i dorosłych różnych typów oraz ok. 170 tys. dzieci zostanie objętych wychowaniem przedszkolnym. Najwięcej uczniów – ok. 370 tys. - będzie uczyć się szkołach podstawowych, w tym 44 tys. rozpoczyna naukę w klasie pierwszej. W szkołach ponadpodstawowych w tym roku naukę w klasach I rozpocznie ok. 57 tys. uczniów.

Oferty pracy to niekoniecznie wakaty - zaznacza kurator

W woj. śląskim jest zatrudnionych ok. 82 tys. nauczycieli.

- Sytuacja kadrowa jest dynamiczna, ponieważ dyrektorzy zarówno wprowadzają nowe oferty, jak i dezaktualizują się ogłoszenia wprowadzone wcześniej. Jednak nie jest dramatyczna, nie jest to zjawisko dużych rozmiarów - uważa Urszula Bauer, śląska kurator oświaty.

Według danych Śląskiego Kuratorium Oświaty na 28 sierpnia 2022 r. w bazie było 1875 ofert (23 sierpnia 2022 r. - 1979 ofert, 19.08. były 2303 oferty). Większość ofert wygasa 31.08., ale są i takie, którym dyrektorzy wskazali ważność do końca 2022 r., a nawet - 2023 roku.

Poszukiwani są nauczyciele:

  • wychowania przedszkolnego (242 oferty),
  • przedmiotów zawodowych (92 oferty),
  • j. angielskiego (95 ofert),
  • matematyki (53 ofert),
  • j. polskiego (53 oferty).

W tym roku zdecydowanie większa jest liczba ofert pracy dla psychologów (ponad 300) W przypadku innych przedmiotów i specjalności zapotrzebowanie jest znacząco mniejsze (kilka, kilkanaście ofert), np. wychowanie fizyczne – 9 ofert. Jest również 6 ofert dla pomocy nauczyciela.

- Fakt, że oferta jest w bazie nie oznacza automatycznie, że na danym stanowisku w dalszym ciągu jest wakat. Rozmowy dyrektorów z kandydatami trwają i w wielu przypadkach umowy są już podpisane - wyjaśnia Urszula Bauer.

Część ofert dotyczy umowy na okres dłuższej nieobecności nauczyciela zatrudnionego w danej szkole. Takich ofert jest aktualnie 221. Tylko część ofert – 771 - to propozycja zatrudnienia w pełnym wymiarze, wyższym niż 18 godzin tygodniowo.

- Obecnie bazę ofert zwiększa wdrażanie pierwszego etapu standaryzacji zatrudniania w przedszkolach i szkołach nauczycieli psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i pedagogów specjalnych (nowo utworzone stanowisko). Zgodnie z wprowadzanymi przepisami dyrektor ma obowiązek zatrudnić takich nauczycieli specjalistów, a łączny wymiar etatu jest uzależniony od liczby uczniów w szkole - dodaje Urszula Bauer.

Dyrektorzy mogą zatrudnić osoby z kierunkowym wykształceniem, ale bez uprawnień pedagogicznych

Dyrektorzy szkół publicznych mają ustawowy obowiązek informowania kuratora oświaty o wolnych miejscach pracy, a kurator ma obowiązek zamieszczać oferty na stronie internetowej. Jeśli jednak nie będzie możliwości zatrudnienia nauczyciela, dyrektor może nauczycielowi już zatrudnionemu przydzielić godziny ponadwymiarowe, może również zwrócić się do kuratora oświaty o wyrażenie zgody na zatrudnienie osoby posiadającej wystarczające wg dyrektora przygotowanie merytoryczne, ale niespełniającej wszystkich wymagań niezbędnych do zajmowania stanowiska nauczyciela. W przypadku nauczycieli przedmiotów zawodowych takiej zgody udziela organ prowadzący.

Projekt bez tytułu 7

Może Cię zainteresować:

Województwo śląskie z największą liczbą szkół bez (s)hit-u. 500 placówek bez podręcznika Roszkowskiego

Autor: Martyna Urban

25/08/2022

Węgiel na składzie

Może Cię zainteresować:

W katowickich szkołach zapasy węgla starczą do października. Rząd rozważa specjalny dodatek

Autor: Michał Wroński

23/08/2022

Nauczyciele poszukiwani

Może Cię zainteresować:

Nauczyciele poszukiwani. Blisko 950 wakatów w województwie śląskim

Autor: Jacek Skorek

11/08/2022

Subskrybuj ślązag.pl

google news icon