5 mln zł na sołectwa w województwie śląskim. To rekordowa kwota w ramach Inicjatywy Sołeckiej. Nabór wniosków do 14 lutego

Ruszył nabór wniosków w ramach tegorocznej edycji Inicjatywy Sołeckiej. Województwo śląskie w 2024 r. przeznaczy na ten cel rekordowe 5 mln zł.

ARC Ślązag
Slemien marcin nowak

5 mln zł na sołectwa w województwie śląskim

W ramach dotychczasowych edycji Inicjatywy Sołeckiej od 2018 r. województwo śląskie przekazało środki w kwocie ponad 20,5 mln zł na realizację przeszło 1000 zgłoszonych przedsięwzięć. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął uchwałę w sprawie organizacji marszałkowskiego konkursu w 2024 roku. Określono również zasady udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej. Na tegoroczną edycję Inicjatywy Społecznej przeznaczono 5 mln zł. To rekordowa kwota zabezpieczona w budżecie województwa na ten cel.

- Celem konkursu jest umożliwienie społeczności lokalnej realnego wpływu na zainwestowanie środków pochodzących z budżetu Województwa Śląskiego na przedsięwzięcia, które będą służyły jej rozwojowi - informuje zespół prasowy śląskiego Urzędu Marszałkowskiego.

Inicjatywa Sołecka. Nabór wniosków do 14 lutego

O pomoc finansową w ramach konkursu mogą aplikować sołectwa z terenu województwa śląskiego za pośrednictwem gmin. Maksymalna kwota pomocy finansowej dla gminy wynosi 120 tys. zł. Nabór wniosków potrwa do 14 lutego 2024 r. W ramach Inicjatywy Sołeckiej można realizować zadania polegające na:

  • działaniach zwiększających aktywność społeczną mieszkańców,
  • działaniach w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  • zagospodarowaniu miejsc publicznych w sołectwie istotnych z uwagi na dobro wspólne mieszkańców,
  • tworzeniu warunków do rozwoju turystyki, krajoznawstwa i sportu.

Składane wnioski o pomoc finansową muszą dotyczyć zadań jednoetapowych, przygotowywanych lub planowanych do realizacji, których zakończenie oraz rozliczenie nastąpi do 18 października 2024 r. Zadania realizowane w ramach konkursu nie mogą mieć charakteru komercyjnego.

Centrum przesiadkowe zabrze goethego 06

Może Cię zainteresować:

Nadchodzą zmiany w metropolitalnej komunikacji. Wkrótce działać zaczną dwa zabrzańskie centra przesiadkowe. Będą się w nich zatrzymywać autobusy niemal 40 linii

Autor: Redakcja

31/01/2024

Silesia city center parking 02

Może Cię zainteresować:

Od 1 lutego 2024 r. parkowanie w Silesia City Center w Katowicach będzie płatne po 3 godzinie, ale tylko w dni robocze

Autor: Katarzyna Pachelska

31/01/2024

ETN Omiejsca w chorzowskim skansenie

Może Cię zainteresować:

ETNOmiejsca w chorzowskim skansenie. Ogólnopolski Dzień Etnografii, Etnologii i Antropologii Kulturowej

Autor: Redakcja

30/01/2024

Subskrybuj ślązag.pl

google news icon