7 uczelni wyższych, miasto Katowice, wojewoda, marszałek i Metropolia będą współpracować, by Katowice godnie nosiły miano Europejskiego Miasta Nauki 2024

22 września 2022 r. w Planetarium Śląskim podpisano porozumienie o współpracy w ramach zadań wynikających z tytułu Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024. Sygnatariuszami byli nie tylko rektorzy 7 katowickich publicznych uczelni, ale również prezydent Katowic, marszałek woj. śląskiego, wojewoda śląski oraz przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Katowice są pierwszym miastem Europy Środkowo-Wschodniej, które otrzymało tytuł Europejskiego Miasta Nauki. Już wiadomo, że Katowice będą nosić to miano w 2024 roku.

Dzisiaj (22 września) w Planetarium Śląskim podpisano porozumienie dotyczące współpracy w ramach zadań wynikających z tytułu Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024. Sygnatariuszami byli nie tylko rektorzy siedmiu publicznych uczelni wyższych działających na terenie Katowic, czyli:

  • Uniwersytetu Śląskiego - prof. dr hab. Ryszard Koziołek
  • Śląskiego Uniwersytetu Medycznego - prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański
  • Uniwersytetu Ekonomicznego - prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak
  • Akademii Wychowania Fizycznego - prof. dr hab. Grzegorz Juras
  • Politechniki Śląskiej - prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk
  • Akademii Sztuk Pięknych - dr hab. Grzegorz Hańderek
  • Akademii Muzycznej - prof. dr hab. Władysław Szymański

ale również prezydent Katowic Marcin Krupa, marszałek woj. śląskiego Jakub Chełstowski, wojewoda śląski Jarosław Wieczorek i przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Kazimierz Karolczak.

Porozumienie dotyczy współpracy w zakresie wspólnej organizacji wydarzenia o charakterze naukowym pn. „EuroScience Open Forum”, które ma się odbyć w 2024 r. w Katowicach oraz współpracy w ramach zadań wynikających z tytułu Europejskiego Miasta Nauki 2024 i długofalowych inicjatyw związanych z ideą Miasta Nauki.

Decyzja o przyznaniu Katowicom tytułu Europejskiego Miasta Nauki zapadła w grudniu 2021 r., a oficjalne przekazanie nastąpiło 16 lipca 2022 r. w holenderskiej Lejdzie. Instytucją przyznającą tytuł oraz organizującą konferencję ESOF jest współpracujące z Komisją Europejską stowarzyszenie EuroScience (European Association for the Advancement of Science and Technology – Europejskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki i Technologii).

Podczas uroczystości zaprezentowano również logo Europejskiego Miasta Nauki – specjalna animacja została przygotowana przez artystów z katowickiej Akademii Sztuk Pięknych.

Subskrybuj ślązag.pl

google news icon