70 szkół z dotacją na Zieloną Pracownię. Wśród nich są między innymi placówki z Bytomia, Zabrza, Rudy Śląskiej, Gliwic czy Dąbrowy Górniczej

70 szkół z terenu województwa śląskiego otrzymało dofinansowanie na stworzenie ekologicznych pracowni w ósmej edycji konkursu Zielona Pracownia 2022. Wśród nich znalazły się placówki z Bytomia, Gliwic, Dąbrowy Górniczej, Mikołowa, Mysłowic, Rudy Śląskiej, Siemianowic Śląskich, Radzionkowa czy Zabrza.

WFOŚiGW
Konkurs Zielona Pracownia

Na dofinansowanie utworzenia ekologicznych pracowni w ósmej edycji konkursu Zielona Pracownia 2022. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeznaczył blisko 2,8 mln zł – najwięcej w historii konkursu. Spośród 129 nadesłanych zgłoszeń wybranych zostało 70 projektów. Symboliczne wręczenie dyplomów potwierdzających przyznane dofinansowanie odbyło się na Zamku Ogrodzieniec. Na liście zaklasyfikowanych do wsparcia zadań możemy znaleźć m.in. takie przedsięwzięcia jak:

 • Zielona Pracownia w SP nr 6 Specjalnej w Czeladzi - Eko świat
 • Zielona Pracownia w SP nr 33 w Bytomiu - Kraina atomu
 • Zielona Pracownia w Branżowej Szkole I Stopnia nr 8 Specjalnej w Bytomiu - Kreatywni badacze przyrody - poznajemy świat wielozmysłowo
 • Zielona Pracownia w II LO w Bytomiu - BIO-SFERA
 • Zielona Pracownia w SP nr 3 w Dąbrowie Górniczej - Laboratorium Tajemnic Natury
 • Zielona Pracownia w ZSK Fundacji Szkoła z Charakterem w Gliwicach - Jaskinia zmysłów
 • Zielona Pracownia w SP nr 15 w ZSP nr 12 w Gliwicach - Warsztat młodego przyrodnika
 • Zielona Pracownia w LO in Altum w Katowicach - Zielona strefa biologiczno-chemiczna
 • Zielona Pracownia w SP nr 7 w Mikołowie - Zakątek Odkrywców
 • Zielona Pracownia w II LO w Mikołowie - Ekozakątek Pileckiego
 • Zielona Pracownia w Szkole Podstawowej nr 16 Oddziałami Dwujęzycznymi w Mysłowicach - Bliżej natury
 • Zielona Pracownia w SP nr 35 Specjalnej w Rudzie Śląskiej - Leśna przystań
 • Zielona Pracownia w SP Sportowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 w Rudzie Śląskiej - Woda źródłem życia
 • Zielona Pracownia w Technikum nr 1 w ZS COGITO w Siemianowicach Śląskich - Green LAB
 • Zielona Pracownia w VI LO w Sosnowcu - Pogoń za Ekomiastem
 • Zielona Pracownia w SP nr 1 w Radzionkowie - Zielona Pracownia JEDYNKI
 • Zielona Pracownia w II LO w Tarnowskich Górach - Różnorodność biologiczna Garbu Tarnogórskiego
 • Zielona Pracownia w SP nr 25 w Zabrzu - EKOzorientowani
 • Zielona Pracownia w Międzynarodowej SP w Zabrzu - Cztery żywioły w służbie ekologii
 • Zielona Pracownia w SP nr 31 w Zabrzu - Królestwo bioróżnorodności


Celem konkursu jest dofinansowanie tworzenia pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, chemiczno-fizycznych czy geologicznych w klasach 4-8 szkół podstawowych oraz w szkołach średnich. Maksymalna kwota dotacji nie może przekroczyć 40 tys. zł. Do tej pory, dzięki 16,5 mln zł wsparcia z katowickiego WFOŚiGW, w szkołach województwa śląskiego powstało 439 takich pracowni.

– Konkurs organizujemy po to, aby wzrastała świadomość ekologiczna, bo edukacja od najmłodszych lat jest bardzo istotna. Im więcej postaw ekologicznych nauczymy się w młodości, tym mniej problemów ze środowiskiem będziemy mieli w późniejszych latach – wyjaśnia Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.

Subskrybuj ślązag.pl

google news icon