Będą dodatki płacowe dla górników w PGG. Rząd obligacjami dokapitalizuje spółkę

Pracownicy Polskiej Grupy Górniczej otrzymają w tym roku dwie jednorazowe ekstra premie – pierwszą w lipcu, drugą w listopadzie. To efekt porozumienia zawartego między zarządem PGG a działającymi w tej spółce związkami zawodowymi. Tymczasem Ministerstwo Finansów podało informację o emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej 2 miliardów złotych celem… podwyższenia kapitału zakładowego PGG.

M. Wroński
PGG Szyb Kopalnia Ruda Bielszowice

Pod porozumieniem z zarządem PGG podpisało się 12 działających w tym koncernie związków zawodowych. Jak ustalono „w celu realizacji zapisów aneksu (…) do umowy społecznej w zakresie przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w 2024 roku” postanowiono o wypłacie pracownikom spółki dwóch jednorazowych transz. Ich wysokość uzależniona będzie od stanowiska zatrudnienia.

Dwie ekstra premie dla pracowników Polskiej Grupy Górniczej

I tak:

  • pracownicy zatrudnieni pod ziemią otrzymają dwa razy po 2600 zł brutto
  • pracownicy zatrudnieni na powierzchni, z wyjątkiem pracowników administracyjno-biurowych otrzymają dwa razy po 2100 zł brutto
  • pracownicy administracyjno-biurowi otrzymają dwa razy po 1600 zł brutto

Aby skorzystać z jednorazowych dodatków należy pozostawać na stanie załogi PGG 31 maja (w kontekście pierwszej transzy) i 30 września (w kontekście drugiej transzy). (Interesujesz się Śląskiem i Zagłębiem? Zapisz się i bądź na bieżąco - https://www.slazag.pl/newsletter)

Pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy dodatki te będą przysługiwać w wysokości proporcjonalnej do tego wymiaru. Ewentualne dni spędzone na urlopie bezpłatnym lub wychowawczym przełożą się na obniżkę przyznanej kwoty (w wymiarze 1/104 za każdy dzień).

Kwota jednorazowa w ogóle nie będzie przysługiwała pracownikom, którzy:

  • posiadali co najmniej jeden dzień nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy,
  • dopuścili się kradzieży mienia PGG,
  • spożywali alkohol lub zażywali środki odurzające w miejscu pracy lub w czasie pracy,
  • przystąpili do pracy po ich spożyciu alkoholu lub zażyciu środków odurzających.

Wypłata pierwszej transzy dodatkowych pieniędzy ma nastąpić w terminie do 10 lipca, drugą transzę pracownicy PGG powinni ujrzeć na koncie do 8 listopada 2024 r.

Jak ustalono, kwoty jednorazowe nie będą wliczane do podstawy wymiaru, od których wyliczane będą:

  • nagroda z okazji Dnia Górnika,
  • „czternastka”,
  • nagroda roczna.

Obligacje o łącznej wartości 2 mld zł

Tymczasem Ministerstwo Finansów podało informację o emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej 2 miliardów złotych przeznaczonych dla Ministra Przemysłu celem… podwyższenia kapitału zakładowego PGG. Wyemitowane obligacje zostały przekazane 20 maja i zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Przypomnijmy, że o emisji obligacji tytułem dokapitalizowania górniczych spółek ( PGG, Tauron Wydobycie i Węglokoks Kraj) mowa już było pod koniec zeszłego roku, kiedy okazało się, że dla zapewnienia funkcjonowania tym trzem podmiotom trzeba będzie znaleźć ok. 7 mld zł.

Gornictwo morawiecki duda

Może Cię zainteresować:

Z piekła do raju i z powrotem. Śląskie górnictwo nie wykorzystało węglowej hossy i znów jest nad przepaścią

Autor: Michał Wroński

01/12/2023

KWK Ruda Szyb

Może Cię zainteresować:

PGG zalega w ZUS-ie 820 mln zł. Na co więc poszły pieniądze z węglowej hossy? Spowiedź górniczych prezesów w Sejmie

Autor: Michał Wroński

07/12/2023

Gornik w kopalni

Może Cię zainteresować:

Czas skończyć z wydobyciem w części śląskich kopalń? Chodzi o kwestie bezpieczeństwa

Autor: Michał Wroński

16/05/2024

Subskrybuj ślązag.pl

google news icon