Bielsko-Biała: Budynek Bielskiej Szkoły Przemysłowej wpisany do rejestru zabytków

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach pod koniec czerwca 2022 r. wpisał do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego budynek szkoły w Bielsku-Białej. Obiekt ma ponad 100 lat i wciąż zachwyca detalami.

Budynek Bielskiej Szkoły Przemysłowej przy ulicy Teodora Sixta 20 w Bielsku-Białej został wpisany do rejestru zabytków. Jest to projekt wiedeńskiego architekta Ernsta Lindnera z lat 1909 – 1912, budowę obiektu ukończono w 1913 roku.

Historia Bielskiej Szkoły Przemysłowej, która dzisiaj mieści się przy ulicy Teodora Sixta 20 w Bielsku-Białej sięga 1874 roku, kiedy to została założona Państwowa Szkoła Przemysłowa kontynuująca tradycje funkcjonującej od lat 60. XIX wieku Szkoły Tkackiej, z którą została połączona. Końcówka XIX wieku była okresem szybkiego rozwoju szkoły. W 1904 roku postanowiono wybudować samodzielny obiekt szkolny, ostatecznie budowa zakończyła się w 1913 roku.

Symbolika, która oddaje charakter budynku

W budynku można odnaleźć różną symbolikę, która nawiązuje do charakteru obiektu, a także do okresu, w którym szkoła została wybudowana.

W podobny sposób uformowano także boczną elewację zachodnią. Po stronie lewej jedno z dwóch puttów siedzi na kowadle i trzyma w ręce młotek wsparty na kowadle symbolizując przemysł. Program ikonograficzny portalu jest czytelny. Odwołanie się do Ateny, która chroni i gwarantuje przetrwanie – bogini mądrości i pracowitości, rzemiosła, a w szczególności tkactwa i nauki, która podporządkowała sobie symbole wilka i niedźwiedzia – czyli siły i wolności, niezależności i nieokiełznanej wyobraźni, czego zwieńczeniem jest rozwój handlu i przemysłu w sytuacji, gdy w tym obiekcie będzie się kształcić w wymienionych emblematami w tympanonie zawodach – przędzalniczym, tkackim, maszynowym. Konie na hełmie Ateny – Pegaz i Chrysaor są symbolami inspiracji i natchnienia. Niedźwiedź jest symbolem występującym w wielu herbach miast słowackich i zakarpackich co prawdopodobnie może wskazywać na obszar, z którego pochodzili w owym czasie uczniowie szkoły lub sugerować związku z państwem Habsburgów jako fundatora obiektu, a wilk jest umieszczony na fladze plemienia Beniamina, jednego z 12 plemion Izraela, co może również wskazywać na pochodzenie architekta – możemy przeczytać w opinii konserwatora zabytków dotyczącej wpisu do rejestru zabytków.

Oryginalny wystrój wnętrz

Śląski wojewódzki konserwator zabytków zwraca uwagę, że w większości zachował się oryginalny wystrój wnętrz bielskiego obiektu. Wśród oryginalnego wystroju znajdują się ceramiczne posadzki, boazerie, szafy, drzwi, obramowania drzwiowe, zegary, balustrady, witraże, czy też nawet lavabo w gabinecie dyrektora z dekoracją secesyjną z kranem w głowie lwa na tle płytek ceramicznych.

Zachowała się też bryła, rzut i wygląd elewacji, a więc zachowały się walory architektoniczne. Walory historyczne były już wzmiankowane powyżej, gdyż dokumentują rozwój monumentalnego budownictwa oświatowe, przeznaczonego do kształcenia przyszłych pokoleń – podkreśla wojewódzki konserwator zabytków.

Budynek szkolny przy ulicy Teodora Sixta 20 został wpisany do rejestru zabytków ze względu na wartość architektoniczną oraz historyczną, zarówno dla miasta, jak i dla całego regionu. – Walor artystyczny wynika ze scharakteryzowanej powyżej formy architektonicznej obiektu, będącej cennym przykładem ówczesnego budownictwa publicznego, jako siedziba ważnej dla regionu placówki oświatowej, przy zaangażowaniu w projekt budowy cenionego architekta wiedeńskiego – informuje konserwator. – Wpis do rejestru zabytków omawianego budynku jest uzasadniony potrzebą ochrony jego wyjątkowej architektury, jako przykład wartościowego i interesującego budownictwa szkolnego – dodaje.

Subskrybuj ślązag.pl

google news icon