Albert einstein raciborz

Co mo spōlnego Albert Einstein ze Raciborzym? Jedno ciekawe naporōnczynie, co je mogymy podziwiać do dziś

Albert Einstein, jedyn ze nojwyborniyjszych fizykōw wszech czasōw (jeźli niy nojwyborniyjszy), twōrca ekstra teoryje zglyndności i słynnyj formuły E=mc2, laureat Nadgrody Nobla we 1921 roku. Racibōrz, jedno ze nojstarszych miast Gōrnego Ślōnska ze wielowiekowōm historyjōm, co sie zaczyno kajśwe dalekim strzedniowieczu, jak niy wczaśnij. Co ôni majōm spōlnego? Przeca Einstein w życiu niy bōł we Raciborzu!

Wszysko skuli inkszego naukowca, Carla Mainki. To bōł geofizyk i sejsmolog z Ôpolo. Carl Mainka prawie we Raciborzu założōł we 1927 roku sejsmiczno sztela. Żeby jeji sejsmografy mogły fungować podug wszelkich prawidoł sztuki, trza je było wrazić głymboko do ziymie. Tōż Mainka zainstalowoł masziny we pywnicy ôd budōnku swojij sztele.

Do Erdwissenschaftliches Institut ôd Mainki wybudowali gmach ze prefabrykowanych drzewianych elymyntōw podug gotowego projektu ôd fiyrmy Christoph & Unmack ze Niesky na Łużycach. Za autora tego projektu bōł architekt Konrad Wachsmann. Ja, TYN Wachsmann – prorok modernizmu!

Dōmy jak ze IKEE

A co ze Einsteinym? Teroz już bydzie prosto. Fiyrma, co u nij Mainka kupiōł swōj drzewiany budōnek, ôna prosperowała doskōnale (miała we ôfercie nawet drzewiane kościoły ze prefabrykatōw – jedyn ś nich, zbudowany lata tymu nazod w dzisiej bytōmskim Bobrku, ôn dzisiej stoji we chorzowskim skansynie, a inkszy durch we Zobrzu-Mikulczycach) i brak klijyntōw jij niy tykoł. We trzecij dekadzie XX wieku ôn już była nojpopularniyjszy producynt prefabrykowanych drzewianych dōmōw we Europie. Jejich produkcyjo idzie porōwnać do dzisiyjszyj IKEE – gotowe do mōntażu elymynta dōmkōw Christoph & Unmack liwerowali do klijynta we paketach.

Dom Einsteina.
Dom Einsteina.

Tōż niy dziwota, że prawie na Christoph & Unmack doł pozōr sōm Albert Einstein, co marzōł ô letniskowym dōmku. Swoje marzynie zrealizowoł i we 1929 roku we Caputh pod Pocdamym stanōł jego dōmek ze Christoph & Unmack, tyż zaprojektowany ôd Wachsmanna i wyprodukowany we tyj samyj technologiji, co dwa lata przōdzij raciborski budōnek do Mainki. (Ôddekuj Ślōnsk choby nigdy przodzij! Szrajbnij sie na nasz ślōnski newsletter: https://www.slazag.pl/newsletter-slaski)

Ôto, co mo spōlnego Einstein ze Raciborzym

Dōmy projektowane ôd Wachsmanna, produkowane ôd fiyrmy Christoph & Unmack, ône do dzisiej sōm niypospolite zjawisko, świadectwo epoki i wielkij kreatywności: we czasach modernizmu nawet drzewiano architektura miała blank awangardowy sznit. Do dzisiej to świadectwo dowajōm nōm ledwo trzi ôbiekty we Europie, co przetwały do naszych czasōw. Piyrszy to wila ôd dyrechtora fabryki Christoph & Unmack we Niesky, co w nij narychtowali mueum drzewianego budownictwa. Drugi to spōmniany na poczōntku dōm ôd Einsteina. Trzeci? Nasz Racibōrz.

Obserwatorium Geofizyczne Polskiej Akademii Nauk we Raciborzu.
Obserwatorium Geofizyczne Polskiej Akademii Nauk we Raciborzu.

Drzewiany budōnek sejsmicznego ôbserwatorium ôd Mainki (downij Erdwissenschaftliches Institut, teroz Obserwatorium Geofizyczne Polskiej Akademii Nauk) we Raciborzu istniyje do dzisiej. Szukejcie go tam przi ulicy Chłopskij 1. To jedyn ze nojcynniyjszych i nojciekawszych zabytkōw przedwojynnego modernizmu na Ślōnsku.