Duże wzrosty średnich wynagrodzeń w górnictwie. To efekt „rekompensaty inflacyjnej”?

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lipcu przekroczyło na terenie województwa śląskiego 7471 zł brutto i było wyższe o ponad 28 proc. niż przed rokiem. Największy wzrost odnotowano w górnictwie i wydobywaniu – aż o blisko 125 proc. Takie dane przynosi najnowszy komunikat katowickiego Urzędu Statystycznego o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego w lipcu 2022 r.

mat. JSW / Dawid Lach
Górnik JSW

W swej analizie katowicki Urząd Statystyczny porównał lipcowe wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw na terenie województwa śląskiego z tymi osiąganymi w lipcu ubiegłego roku oraz w czerwcu roku bieżącego.

W większości sektorów zarobki poniżej średniej. Wywindowały ją trzy branże

Zestawiając pensje rok do roku okaże się, że wzrosły one średnio o 28,3 proc. sięgając kwoty 7471,08 zł brutto. Przy czym w zdecydowanej większości sektorów pracownicy takich pieniędzy nie zarabiali – średnią na ten poziom wywindowały wynagrodzenia w górnictwie i wydobywaniu, wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę, a także informacji i komunikacji (w takiej właśnie kolejności, w górnictwie i wytwarzaniu średnie pensje aż o blisko 139 proc. przekraczały w lipcu średnią dla całego sektora przedsiębiorstw).

Wynagrodzenia w branżach gospodarki a wynagrodzenie średnie w woj. śląskim
Wynagrodzenia w branżach gospodarki a wynagrodzenie średnie w woj. śląskim. Mat. US Katowice

Podkreślmy, przytaczane powyżej dane dotyczą sektora przedsiębiorstw, czyli podmiotów, w których liczba pracujących przekracza 9 osób. Nie uwzględniana jest w tym zestawieniu także sfera budżetowa.

W skali roku pensje wzrosły wszystkim. W skali miesiąca rosły już tylko niektórym

Jak podaje katowicki US w lipcu wzrost przeciętnego wynagrodzenia (rok do roku) odnotowano we wszystkich sekcjach, przy czym największy był w: górnictwie i wydobywaniu (o 124,6 proc. do poziomu 17 840,33 zł brutto), wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 45,5 proc. do poziomu 12 124,38 zł brutto) oraz transporcie i gospodarce magazynowej (o 29,3 proc. do poziomu 6355,19 zł brutto). Najmniejszy z kolei w budownictwie, handlu i naprawie pojazdów samochodowych (poniżej 10 proc. do poziomu ok. 6000 zł brutto).

Zestawiając lipcowe wynagrodzenia z tymi z czerwca okazuje się, że przeciętna pensja brutto w sektorze przedsiębiorstw była wyższa o 13,5 proc. Największy wzrost płac wystąpił w: górnictwie i wydobywaniu (o 105,5 proc.) oraz wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz parę wodną i gorącą wodę (o 47,2 proc). Spadek płac odnotowano m.in. w sekcjach: budownictwo (o 6,6 proc.) oraz dostawa wody; gospodarowanie ściekami odpadami; rekultywacja (o 3,4 proc.).

Lipcowe wypłaty nagród i rekompensat zrobiły "efekt barbórki" w środku lata

Jak widać w każdym z tych zestawień dwoma głównymi branżami napędzającymi w ostatnim czasie wzrost średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw na terenie woj. śląskiego jest górnictwo i wydobywania, a także sektor wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz parę wodną i gorącą wodę. W tym kontekście bardzo ciekawie wygląda porównanie dynamiki przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw na terenie województwa śląskiego i całej Polski. Generalnie przez większość analizowanego okresu wskaźnik ten dla Polski był wyższy od wskaźnika dla naszego regionu. Wyjątkiem była końcówka roku, kiedy to przebijaliśmy wskaźnik krajowy, co najprawdopodobniej można wiązać z wypłatą „barbórek”.

Dynamika miesięcznego średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw
Dynamika miesięcznego średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Mat. US Katowice

W tym roku udało nam się przebić wskaźnik krajowy już w lipcu, choć terminu „barbórki” nikt nie przesunął. Co było tego powodem? GUS tego nie tłumaczy, ale warto przypomnieć sobie, że właśnie w lipcu wypłatę „rekompensaty inflacyjnej” wywalczyli sobie pracownicy Polskiej Grupy Górniczej oraz Tauronu Polska Energia. W przypadku pierwszej z tych spółek kwota rekompensaty miała wynieść od 4000 do 6400 zł brutto (na mocy porozumienia kończącego okupację siedziby PGG pracownicy koncernu mieli je otrzymać do końca lipca), zaś w przypadku Tauronu ustalono (w podobnych okolicznościach, czyli po okupacji siedziby spółki), że jego pracownicy dostaną w dwóch transzach łącznie 7 tys. zł brutto. Przypomnijmy również, że na podstawie podpisanego na początku lipca porozumienia w Jastrzębskiej Spółce Węglowej pracownicy koncernu otrzymali jednorazową nagrodę pieniężną w wysokość od 13 do 19 tys. zł brutto (wypłacono ją 22 lipca).

Muzeum Śląskie

Może Cię zainteresować:

Sektor usług dla biznesu w miastach Metropolii zatrudnia już prawie 30 tys. osób. To już prawie tyle, co górnictwo

Autor: Michał Wroński

02/06/2022

17 stycznia rozpocznie się blokada transportów węgla z PGG

Może Cię zainteresować:

W PGG wraca znany serial: związkowcy chcą kolejnych w tym roku podwyżek. Powód? Ten sam, co ostatnio

Autor: Patryk Osadnik

07/07/2022

ZNP

Może Cię zainteresować:

Strajk nauczycieli 1 września? Na Śląsku mówią: "Nie wiemy, czy środowisko nie jest już zmęczone"

Autor: Martyna Urban

25/08/2022

Subskrybuj ślązag.pl

google news icon