Dwie szkoły z Katowic otrzymały fundusze na stworzenie zielonych pracowni

Sto najlepszych projektów ze szkół z woj. śląskiego otrzymało dofinansowanie na utworzenie szkolnych pracowni (na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych czy chemiczno-fizycznych). Wśród nich są dwie szkoły z Katowic. Najlepsze projekty wybrano spośród 155 zgłoszeń, które wpłynęły do katowickiego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach 9. edycji konkursu „Zielona Pracownia”.

Mirosław Cichy/WFOŚIGW
Zielona pracownia final

Rozstrzygnięto konkurs na utworzenie "zielonych" pracowni w szkołach województwa śląskiego, zorganizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Sto najlepszych projektów otrzymało dofinansowanie. Wśród nich są dwa z Katowic.

Katowickie szkoły dostały dofinansowanie na stworzenie zielonych pracowni

Projekt Katolickiego LO im. bł. ks. E. Szramka w ZKSO nr 1 "Puszcza Śląska - zielony ślad naszego regionu" otrzymał 48 tys. zł dofinansowania. Taką samą kwotę na stworzenie zielonej pracowni dostała Szkoła Podstawowa dla Dziewcząt "Płomień" z Katowic, prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Rodziny Węgielek.

Symboliczne dyplomy, potwierdzające przyznanie dotacji, wręczono podczas plenerowej gali na Zamku w Ogrodzieńcu. Wzięli w niej udział uczniowie, nauczyciele oraz przedstawiciele gmin i miast zwycięskich szkół.

- Z roku na rok liczba szkół walczących o dotację w ramach konkursu Zielona Pracownia lawinowo rośnie. Rekordowa liczba zgłoszeń, które otrzymaliśmy świadczy o tym, że to genialny projekt, który cieszy się olbrzymim zainteresowaniem. Cieszę się, że udało się na 30-lecie naszego Funduszu dofinansować utworzenie dokładnie stu pracowni – mówi Tomasz Bednarek, prezes WFOŚIGW w Katowicach.

„Zielona Pracownia” to w efekcie dwa kompatybilne konkursy: na stworzenie projektu - Zielona Pracownia_Projekt oraz na wykonanie pracowni - Zielona Pracownia. Łącznie w obu konkursach można było zdobyć w tym roku nawet 60 tys. zł.

Na czym polegał konkurs?

Konkurs Zielona Pracownia_Projekt ma na celu utworzenie projektu szkolnej pracowni, na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych czy chemiczno-fizycznych, którego przyszła realizacja wpłynie znacząco na podniesienie świadomości ekologicznej uczniów. Oceny zgłoszonych wniosków dokonuje Jury Konkursu. Ocenia nadesłane zgłoszenia biorąc pod uwagę pomysł na zagospodarowanie pracowni - wykorzystanie przestrzeni, funkcjonalność, estetyka, kreatywność, innowacyjność rozwiązań. Laureaci otrzymują nagrody pieniężne w wysokości 12 tys. zł.

Z kolei konkurs Zielona Pracownia kierowany jest do organów prowadzących placówki oświatowe z terenu województwa śląskiego, w tym nagrodzonych w konkursie Zielona Pracownia_Projekt, które nie otrzymały dofinansowania w poprzednich edycjach konkursu. Wybrane zadania są dofinansowane w formie dotacji. Dotacja jest udzielana z uwzględnieniem efektów zadania i możliwości finansowych Funduszu do wysokości 80 proc. kosztów kwalifikowanych z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota dotacji nie może przekroczyć 48 tys. zł. Przyznane środki przeznaczane są na zakup pomocy dydaktycznych, sprzętów multimedialnych oraz wyposażenia pracowni. Organ prowadzący ponosi koszty prac remontowych. Przy ocenie wniosków doceniany jest nietuzinkowy pomysł na zagospodarowanie pracowni, a także jej funkcjonalność, wykorzystanie przestrzeni oraz innowacyjność zaproponowanych rozwiązań.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach od 30 lat wspiera działania związane z edukacją ekologiczną dzieci i młodzieży m.in. organizację warsztatów, konkursów, wspieranie ośrodków realizujących programy dla dzieci. Tegoroczny konkurs organizowany był po raz dziewiąty. Ogółem w 9. edycjach wpłynęło ponad 2340 prac. Na wyposażenie 539 placówek w ciągu 9 lat katowickie Fundusz przeznaczył w sumie 22,3 mln zł. Zielone Pracownie funkcjonują lub będą funkcjonować już w ponad 110 gminach i powiatach województwa śląskiego.

Prof tomasz pietrzykowski miasto nauki katowice

Może Cię zainteresować:

Prof. Tomasz Pietrzykowski w ŚLĄZAQ: Cieszę się, że centrum nauki w Katowicach nie powstało

Autor: Patryk Osadnik

12/05/2023

Fabryka Stellantis Gliwice

Może Cię zainteresować:

Stypendia, nagrody, gwarancja pracy. Biznes kusi uczniów, a najhojniejsze wciąż pozostaje górnictwo

Autor: Michał Wroński

05/06/2023

Szkoła

Może Cię zainteresować:

Uważajcie: absolwenci szkół branżowych będą... za młodzi, by podjąć pracę. "Może jakiś fikcyjny kurs"?

Autor: Patryk Osadnik

31/05/2023

Subskrybuj ślązag.pl

google news icon