Gruba „Rozbark”. Przeszła cołko epoka i tyn plac zmiyniōł sie niy do poznanio

Gruba „Rozbark” w Bytōmiu, jedyn z nojważniyjszych industryjalnych werkōw miasta. A przi tym nojbarzij karakterystycznych. Mijali ja i poznowali wszyscy, co wjyżdżali do Bytōmia ruchliwōm ulicōm Chorzowskōm, jeji zabudowania i szachty były widzialne z mocy dzielnic miasta.

Gruba Wōnglo „Rozbark” powstała we 1870 roku za Heinitzgrube. Piyrszymi posiedzicielami berkmańskigo pola Heinitz byli Donnersmarckowie, jednak berkmańsko eksploatacyjo zaczła sie dopiyro we 1870 roku, po przejyńciu go (jak tyż poru sōmsiednich) ôd Ottōna Friedlandera. Szyby „Stalmach” i „Bończyk” byłỹ zbudowane za „Prittwitz” i „Mauve”, a miano samyj grubie nadano na cześć pruskigo ministra berkmaństwo, Friedricha Antona von Heynitza.

Chocioż ze eksploatacyjōm bywało ciynżko i trefiały sie berkmańske katastrofy - w pamiyńci zapisała sie ôsobliwie ta z 1923 roku, kej ôgyń skirz wybuchu gasōw i wōnglowego sztaubu wziōn życie ôd 145 grubiorzōw (to była nojtragiczniyjszo katastrofa w dziejach berkmaństwa w Bytōmiu, a tyż jedna z nojsrogszych, jake sie trefiyły na ziymiach teroźnyj Polski).

Ôbiekty ôd gruby i jeji rozbudowano infrastruktura bez wiek były za karakterystyczny elymynt landszaftu ôd miasta. W XXI wieku radykalnie ôdmiyniyła jego karakter ekōnōmiczno transformacyjo ôd Ślōnska, co dokludziyła tyż do likwidacyje bytōmskigo berkmaństwa. Wydobycie gruby „Rozbarkdoszło do kōńca we 2004 roku. Jednak zabudowa jeji głownego rejōnu w 2007 r. wpisali do regestu niyruchōmych zabytkōw wojewōdztwa ślōnskigo. To budōnki downego cechauzu, kotłownie, maszynownie szole Bończyk i ôporowy mur, społym ze jejich ôkolicōm. W 2014 r. we byłym cechauzie ôstoł ôtwarty Tyjater Tańca i Ruchu Rozbark. Zrewitalizowane były tyż ôbiekty szole „Bończyk” (downo kotłownia i rozdzielnia). Ôd 2021 r. funkcjōniyruje tam Cyntrum Spinaczkowych i Siłowych Szportōw Skarpa Bytōm. Gruba „Rozbark” po czynści istnieje durch i w jakiś spōsōb durch sie wpasowuje w landszaft Bytōmia, teroz już we nowyj, postindustrialnyj epoce.

Relikty naszyj industryjalnyj erbizny przetwały i niy ino durch sużōm miyszkańcōm, ale tyż sōm szyroko znane poza granicami Bytōmia, a nawet Ślōnska. Ôkrōm tego landszaft w jejich ôkolicy zmiyniōł sie tak barzo (niy do poznanio szło by pedzieć!), iże zainspirowoł nos do spōmniynio, jak wyglōndoł przed laty. Ôto archiwalne fotografije gruby „Rozbark”, takij jak wyglōndała przed blisko wiekym i wczaśnij...

Interesujesz się Śląskiem i Zagłębiem? Zapisz się i bądź na bieżąco - https://www.slazag.pl/newsletter

Kopalnia Bobrek

Może Cię zainteresować:

KWK „Bobrek” w Bytomiu do wcześniejszej likwidacji, i to już w 2026 roku. Powodem - brak możliwości bezpiecznego wydobycia

Autor: Michał Wroński

28/06/2024

Bytom teren kopalni Centrum

Może Cię zainteresować:

W miejscu dawnej kopalni „Centrum” w Bytomiu ma powstać centrum innowacyjności

Autor: Michał Wroński

03/07/2024

Wiatrak z Grzawy skansen

Może Cię zainteresować:

Chorzowski skansen inwestuje, by wszystko było po staremu. Inwestycje w Muzeum - Górnośląskim Parku Etnograficznym w 2024 r.

Autor: Katarzyna Pachelska

18/06/2024

Subskrybuj ślązag.pl

google news icon