Metropolia będzie miała nowe elektryczne autobusy. GZM liczy na 90 mln zł dotacji

Górnośląsko – Zagłębiowska Metropolia coraz bliżej dotacji na zakup 35 elektrycznych autobusów. Inwestycja została wstępnie zakwalifikowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do negocjacji warunków dofinansowania w programie „Zielony Transport Publiczny”.

UM Katowice
PKM Autobusy elektryczne

NFOŚiGW ogłosił właśnie listę rankingową w drugiej edycji konkursu „Zielony Transport Publiczny”. Program ten zakłada dofinansowywanie zakupów elektrycznych i wodorowych autobusów, trolejbusów, a także towarzyszącej im infrastruktury.

W pierwszym naborze takie wsparcie otrzymało kilkadziesiąt miast w całej Polsce. W drugim podejściu NFOŚiGW otrzymał od samorządów i organizatorów transportu 101 wniosków (w tym 69 o dotację). Wartość projektów wstępnie zakwalifikowanych do negocjacji warunków dofinansowania została oszacowana na ponad 1,26 mld zł. W skali całej Polski ich efektem ma być zakup 340 autobusów elektrycznych i 48 z napędem wodorowym, a także budowa 277 punktów ładowania i 2 stacji tankowania wodoru.

Wśród tych, którzy wystąpili o dofinansowanie do NFOŚIGW jest Górnośląsko – Zagłębiowska Metropolia. Liczy ona na 90 mln zł dotacji, która pozwoli na zakup 35 niskopodłogowych, elektrycznych autobusów (w tym 11 „przegubowców”) oraz 21 (mobilnych i stacjonarnych) ładowarek. Łączny koszt przedsięwzięcia ma sięgnąć blisko 142 mln zł. Na opublikowanej przez NFOŚiGW liście rankingowej wniosek GZM znajduje się na 13 pozycji z 7,663 punktami (zestawienie otwiera Jarosław z 8,469 pkt).

Tempo wymiany taboru na niskoemisyjny w transporcie zbiorowym będzie postępować. Jak podkreśla Anna Moskwa, Minister Klimatu i Środowiska zgodnie z „Polityką Energetyczną Polski do 2040 roku”, począwszy od roku 2025 w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców każdy przetarg musi dotyczyć wyłącznie zero-i niskoemisyjnych środków transportu zbiorowego.

- To ambitny, ale konieczny cel dla zdrowszego życia w polskich miastach i miasteczkach – przekonuje minister Moskwa.

Katowice Urząd Miasta

Może Cię zainteresować:

Katowice skarżą do WSA decyzje wojewody. Gra nie tylko o „Mieszkanie za remont”

Autor: Michał Wroński

14/03/2022

Subskrybuj ślązag.pl

google news icon