Historyczny Ślązag. Park w Radzionkowie pierwowzorem Parku Śląskiego

Park Śląski znają wszyscy. Chyba już dla większości z nas Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku istniał od zawsze. Trzeba mieć dobrze ponad 70 lat, by pamiętać jego powstanie. Został utworzony w grudniu 1950 roku. A już bardzo niewiele osób pamięta, że park miał swój pierwowzór i to jeszcze przed II wojną światową.

Za twórcę, ojca, inicjatora WPKiW uważany jest Jerzy Ziętek. Wicewojewoda i wojewoda, przewodniczący Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, w latach PRL odpowiednika zarządu województwa.

Ziętek był jedynym w tamtych czasach przedwojennym urzędnikiem, który w PRL zaszedł tak wysoko.

Przed II wojną światową był naczelnikiem Radzionkowa. Za jego rządów Radzionków zyskał szereg ważnych dla lokalnej społeczności inwestycji: stadion, ośrodek zdrowia, nowoczesna szkołę. Skąd Ziętek pozyskiwał na nie fundusze? Po pierwsze, potrafił wkraść się w łaski wojewody Grażyńskiego. Po drugie, Radzionków by miejscowością leżącą tuż nad polsko-niemiecką granicą. Miasta i gminy nad granicą z obu jej stron traktowano jako "okna wystawowe państw. Miały ukazywać drugiej stronie i własnym obywatelom, jak to wspaniale się w nich żyje. Tak też było z Radzionkowem.

Ale przede wszystkim, poza wspomnianymi już obiektami w Radzionkowie powstał park - Park Ludowy imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Kiedy przyjrzyjmy mu się bliżej, spostrzeżemy cały szereg podobieństw do Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku. Radzionkowski park utworzono na Księżej Górze, którą sztucznie zadrzewiono - podobnie jak będzie później na terenach między Chorzowem a Katowicami (obecnie należącymi wyłącznie do Chorzowa), gdzie powstanie WPKiW. W budowie parku i jego urządzeń "dobrowolnie" uczestniczyli członkowie organizacji społecznych. Na rzecz tej inwestycji wpłacali "dobrowolne" składki radzionkowscy urzędnicy, rzemieślnicy, kupcy. Podobny system wprowadzi Ziętek budując Park Kultury. W radzionkowskim parku powstała m.in. strzelnica i tor saneczkowy. Strzelnicę, a nawet kilka, projektowano również dla WPKiW. I funkcjonował tam ongiś tor saneczkowy. Kolejna ciekawa analogia to kopiec-pomnik, wzniesiony w najwyższym punkcie parku w Radzionkowie. Obecnie nad chorzowskim parkiem wznosi się kopuła Planetarium Śląskiego. Ale w 1950 roku, kiedy powstawał pierwotny projekt WPKiW, plany były inne. Miał tam stanąć monumentalny pomnik-wieża. To kolejna zbieżność z Radzionkowem.

A wreszcie owe pierwotne założenia projektowe WPKiW z 1950 roku rozpoczynają się słowami PROJEKT PARKU LUDOWEGO. Trudno nie dopatrywać się tu inspiracji Jerzego Ziętka.

Park w Radzionkowie, wzorzec Parku Śląskiego, istnieje nadal. Warto odwiedzić tę miniaturę WPKiW.

Posłuchaj Historyczny Ślązag w wersji audio

Subskrybuj ślązag.pl

google news icon