Kolej Plus pozwoli zbudować kolej metropolitalną. Aż 7 nowych linii w miastach Śląska i Zagłębia

Siedem nowych linii kolejowych ma zostać zbudowanych, względnie odbudowanych w województwie śląskim dzięki dofinansowaniu z rządowego programu Kolej Plus. Pojawić ma się alternatywne połączenie Katowic z Gliwicami, a dostęp do kolei ma odzyskać Jastrzębie – Zdrój, największego obecnie w Polsce miasto odcięte od tego środka transportu.

Koleje Śląskie
Pociag Kolei Slaskich
  • Nowe i odbudowane linie mają być gotowe do roku 2028. Koszt tych inwestycji w większości ma pokryć rządowe dofinansowanie.
  • Osiągnęliśmy nasz cel w 100 proc. Gdyby nie ten program, to i tak byśmy musieli przeprowadzić te inwestycje, ale w całości za swoje pieniądze - komentuje Kazimierz Karolczak, przewodniczący Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii.
  • Dofinansowania nie będzie na budowę nowych przystanków, ale GZM deklaruje, że poszuka tych pieniędzy w innych źródłach.

PKP Polskie Linie Kolejowe długo kazały czekać na decyzję w sprawie wyboru projektów, którym przyznano dofinansowanie z rządowego programu Kolej Plus (ma on wspierać budowę i modernizację linii kolejowych prowadzących do miejscowości liczących sobie co najmniej 10 tys. mieszkańców, a także inwestycje przystankowe przy tychże liniach). Trzy miesiące, które miało zająć rozpatrywanie złożonych przez samorządy wstępnych studiów planistyczno - prognostycznych oraz dokumentów potwierdzających zabezpieczenie wkładu własnego, minęły pod koniec lutego. Od tamtego czasu mnożyły się spekulacje i pytania dotyczące wyników prowadzonej przez PLK analizy.

Podwojono budżet programu, ale i tak nie wszyscy dostali dofinansowanie

Wiadomo było, że nie wszystkie projekty otrzymają rządowe wsparcie z tej prostej przyczyny, że łączna wartość 47 zgłoszonych jesienią inwestycji sięgała ok. 18 mld zł, a budżet całego programu wynosił 5,5 mld zł (co miało pokryć 85 proc. kosztów dofinansowanych projektów, pozostałe 15 proc. miały wyłożyć samorządy). Co prawda 1 kwietnia Ministerstwo Infrastruktury powiadomiło o zwiększeniu puli do kwoty 11 mld zł, ale w dalszym ciągu różnica między budżetem programu a wartością wniosków wynosiła 7 mld zł.

Ostatecznie do dofinansowania z programu „Kolej Plus” zakwalifikowano 34 projekty. Ogłaszając w środę (20 kwietnia) ich listę przedstawiciele rządu i PKP PLK nie ukrywali, że objęcie wsparciem tylu przedsięwzięć możliwe było dzięki decyzji o podwojeniu budżetu programu. Jak podkreślał uczestniczący w konferencji prasowej wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin szczególne miejsce w nim przewidziano dla Lubelszczyzny, gdzie skupić ma się ponad ¼ wszystkich inwestycji i nakładów.

Władze Metropolii zadowolone. Choć ponad połowa projektów bez wsparcia

W województwie śląskim wsparcie z Kolei Plus otrzyma siedem inwestycji. Wśród nich znalazła się zgłoszona przez samorząd województwa budowa linii kolejowej do Jastrzębia – Zdroju, a także wszystkie sześć projektów liniowych (w sumie 100 km torów) zgłoszonych przez Górnośląsko – Zagłębiowską Metropolię wspólnie z miastami członkowskimi. To m.in. budowa drugiego toru na linii Katowice Ligota - Orzesze Jaśkowice, odbudowa linii Pyskowice – Pyskowice Miasto, a także przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Gliwice – Ruda Śląska Kochłowice – Katowice oraz Tychy – Katowice Murcki – Katowice Ligota).

- Prace w województwie śląskim doprowadzą do znaczącej poprawy skomunikowania mieszkańców Śląska i Zagłębia z Katowicami praktycznie ze wszystkich kierunków. Naprawimy błąd wykluczenia komunikacyjnego Jastrzębia – Zdroju - podkreślał wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

Program Kolej Plus w GZM
Program Kolej Plus w GZM. Mat. GZM

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z takiej decyzji PLK-i. Osiągnęliśmy nasz cel w 100 proc. Gdyby nie ten program, to i tak byśmy musieli przeprowadzić te inwestycje, ale w całości za swoje pieniądze. Te projekty porządkują nam możliwości poukładania oferty przewozowej w przyszłości - komentuje w rozmowie z nami Kazimierz Karolczak, przewodniczący Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii. To właśnie GZM złożył najwięcej wniosków do Kolei Plus: wspomnianych powyżej 6 projektów liniowych i 7 dotyczących budowy nowych przystanków, bądź prac na już istniejących stacjach. Te ostatnie wsparcia nie dostały, ale Karolczak mówi, że to akurat od początku było oczywiste, jeśli się uwzględniło finansowe realia programu.

- Metropolia będzie szukać dla nich innych źródeł finansowania – zapowiada Karolczak (opracowana dla tych projektów dokumentacja stanie się częścią prac studialnych Kolei Metropolitalnej).

Właśnie dla takich działań powołano GZM

Jak podkreśla przewodniczący GZM wynik naboru w Kolei Plus, to dowód na słuszność koncepcji Metropolii.

- Trudno sobie wyobrazić, że jakieś miasto same by się tego podjęło – mówi Karolczak (choć formalnie to gminy są liderami zgłaszanych projektów, a GZM jedynie partnerem).

Trudno się z tym nie zgodzić. Aby zwiększyć swoje szanse na sukces Metropolia dla części projektów zadeklarowała wyższy od wymaganego poziom wkładu własnego – w sumie dla sześciu zakwalifikowanych projektów, które mają zostać zrealizowane w Programie „Kolej+” GZM gotowa jest wyłożyć ponad 305 mln zł (łączny ich koszt to ok. 1,65 mld zł). Zgodnie z harmonogramem programu nowe i zmodernizowane linie maja być gotowe do roku 2028.

Subskrybuj ślązag.pl

google news icon