Kredyt ekologiczny – jak poprawić efektywność energetyczną firmy?

Popularność OZE ciągle rośnie i bardzo dobrze! Coraz więcej Polaków decyduje się na montaż instalacji fotowoltaicznej czy pompy ciepła. Takie urządzenia skutecznie obniżają rachunki za prąd w domach i mają pozytywny wpływ na środowisko naturalne. W tym kierunku podążają również przedsiębiorstwa, które poprzez dostępne rozwiązania mogą poprawić efektywność energetyczną firmy. Niestety, nie wszystkich stać na taki krok, ale czy na pewno? Przecież kredyt ekologiczny BGK otwiera przedsiębiorców na zupełnie nowe możliwości. Poznajcie je.

Kredyt ekologiczny – jak poprawić efektywność energetyczną firmy?

Kredyt ekologiczny – co to właściwie jest?

Dobre pytanie. Kredyt ekologiczny to nic innego jak dotacja, finansowana z ramienia Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) na lata 2021-2027. Została ona stworzona z myślą o przedsiębiorstwach z sektora MŚP (mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa) oraz small mid-caps i mid-caps, które pragną zmodernizować firmową infrastrukturę (m.in. urządzenia, maszyny, nieruchomości). Nie da się ukryć, że tym sposobem przedsiębiorstwa mogą poprawić swoją efektywność energetyczną.

- Kredyt ekologiczny to ogromna szansa dla przedsiębiorstw i to z różnych sektorów. Poprzez modernizację firmowej infrastruktury, czyli kompleksową termomodernizację budynku, instalację fotowoltaiczną, wymianę maszyn i urządzeń na bardziej energooszczędne rozwiązania, firmy mogą ograniczyć zużycie energii pierwotnej o co najmniej 30%. Tym sposobem przedsiębiorcy mogą złapać finansowy oddech. Nie da się ukryć, że wysoka inflacja, w tym podwyżki cen energii elektrycznej miały znaczący wpływ na kondycję polskich firm i to nie w pozytywnym sensie. - dodaje Marek Kasprzyński, OPAL Power

Kto może ubiegać się o kredyt?

O kredyt ekologiczny mogą ubiegać się przedsiębiorstwa z sektora MŚP (tzn. mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa) oraz small mid-caps (małe spółki o średniej kapitalizacji) i mid-caps (spółki o średniej kapitalizacji). Pod warunkiem, że dana firma posiada potwierdzoną zdolność kredytową (np. promesa kredytowa, warunkowa umowa kredytowa) na finansowanie części inwestycji. Poziom dofinasowania będzie różnił się, w zależności od regionu planowanych inwestycji oraz wielkości danego przedsiębiorstwa. Firmy planujące złożyć wniosek są zobowiązane do osiągnięcia minimum 30% oszczędności w obszarze, który będą modernizować.

Jak złożyć wniosek?

Przedsiębiorcy pragnący ubiegać się o kredyt ekologiczny, w pierwszej kolejności powinni sprawdzić, czy planowana przez nich inwestycja znajduje się w przewodniku kwalifikowalności wydatków. Następnie muszą skontaktować się z bankiem kredytującym. W jakim celu? Oczywiście, aby złożyć stosowny wniosek o dofinansowanie. Co więcej, dokument musi potwierdzić zdolność kredytową firmy (np. w postaci promesy kredytu ekologicznego, warunkowej umowy kredytu ekologicznego). Na koniec, potencjalni beneficjenci składają gotowy wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego w formie elektronicznej, wraz z dokumentem audytu. Warto podkreślić, że przedsiębiorcy nie powinni ociągać się z decyzją. Dlaczego? Wnioski o Kredyt Ekologiczny będą przyjmowane do 17 sierpnia br. Kolejna edycja konkursu odbędzie się na przełomie I i II kwartału 2024 roku.

- Wysokość dofinansowania kredytu ekologicznego BGK jest zależna od rodzaju planowanej inwestycji, a także wielkości i lokalizacji danego przedsiębiorstwa. Szacowana wysokość dopłaty może wynieść od 25% do 80%. Niemniej, maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych nie powinna przekroczyć 50 mln euro. Dodatkowo Bank Gospodarki Krajowej wprowadził limity dofinansowań, w poszczególnych kategoriach. – mówi Wioleta Białoszewska, OPAL Power

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Kredyt ekologiczny BGK będzie udzielany na realizację przedsięwzięć i inwestycji, zmniejszających zużycie energii w modernizowanym obszarze o minimum 30%, w stosunku do wyjściowego zużycia, jak na przykład:

  • nabycie środków trwałych,
  • nabycie robót i materiałów budowlanych,
  • nabycie wartości niematerialnych i prawnych, w formie patentów, licencji, know-how, a także innych praw własności intelektualnej,
  • raty z tytułu umowy leasingu,
  • studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne wykonane przez doradców zewnętrznych, związanych z realizowanym projektem.

Tym samym przedsiębiorstwa mogą przeznaczyć dofinansowanie na kompleksową termomodernizację budynku, montaż instalacji fotowoltaicznej, pompę ciepła (tj. rozwiązań wytwarzających energię na własny użytek), a także wymianę urządzeń lub maszyn na bardziej energooszczędne. Warto podkreślić, że projekt zakłada tylko remont lub adaptację istniejącego budynku, a nie budowę lub rozbudowę nieruchomości. Realizowane inwestycje muszą być poparte audytem energetycznym.

OPAL POWER
Kontakt:
https://opalpower.pl/
kontakt@opalpower.pl
tel. +48 603 630 063
tel. +48 605 335 500
ul. Henryka Dulęby 5, 40-833 Katowice

Subskrybuj ślązag.pl

google news icon