Kręgi Taneczne w Parku Śląskim i ich otoczenie. Najstarsze zdjęcia z początków WPKiW

Kręgi taneczne w Parku Śląskim to jedne z najstarszych obiektów parku. Powstawały wraz z rodzącym się WPKiW, wchodząc w skład jego pierwotnego serca - terenów festynowych.

Liczące sobie 30 hektarów powierzchni tereny festynowe Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku, których nieodłączną częścią stały się Duży i Mały Kręgi Taneczne, zlokalizowano w rejonie, który jeszcze przed powstaniem WPKiW posiadał zaplecze gastronomiczne (Gospodę Parkową) oraz porośnięty był zapewniającymi chłód i cień, okazałymi drzewami. Poza Doliną Szwajcarską brakowało wtedy podobnych obszarów w terenie, który miał zostać zagospodarowany jako park.

Gospoda Parkowa w WPKiW

Może Cię zainteresować:

Zaginiona Gospoda Parkowa. To był pierwszy lokal w WPKiW. Dziś w Parku Śląskim nie ma po nim śladu. Mamy unikatowe fotografie

Autor: Tomasz Borówka

02/06/2022

O ile więc Dolinę Szwajcarską można uznać za zalążek WPKiW, to tereny festynowe są jego pierwszym pędem, z którego i obok którego wyrosły kolejne. Określano je też "miniaturą przyszłego Parku", jak to ujmuje Aneta Borowik w książce "Park Śląski w Chorzowie. Projekty i realizacje z lat 1950-1989"). Autorka podaje, że prócz kręgów tanecznych tereny festynowe miały pomieścić teren sportu popularnego, rejon dziecięcy, zalążek ogrodu zoologicznego, restauracja (chodzi o wspomnianą Gospodę Parkową), altany oraz kioski.

Charakterystycznym elementem Kręgów Tanecznych jest altana (w formie klasycyzującego monopterosu, jak to ujmują znawcy architektury). Kolejny to rzeźby tańczących postaci. Zwróćmy na nie uwagę, odwiedzając odnowiony ostatnio Duży Krąg Taneczny oraz położone za nim Małe Kręgi. Rzeźby te nie wyobrażają po prostu ludzi w tańcu, lecz konkretne tańce. Tak też się nazywają: Trojak, Kujawiak, Mazur i Krakowiak. Dwie pierwsze stoją przy Dużym Kręgu, pozostałe przy Małych. Obecny Krakowiak różni się od pierwotnego kształtem głów tańczących postaci. Zrekonstruowano je chyba po zniszczeniu przez wandali, ale nie zostały odtworzone w pierwotnej formie.

Autorem Trojaka i Kujawiaka jest Stanisław Marcinów. To socrealistyczny artysta, który stworzył też m.in. znane rzeźby górników w Parku Śląskim czy pomnik czerwonoarmistów, stojący kiedyś na placu Wolności w Katowicach, analogiczny pomnik w Sosnowcu oraz rzeźbę robotnicy na osiedlu A w Tychach. Krakowiaka stworzył Jan Ślusarczyk (on tez jest autorem rzeźby hutnika w WPKiW), Mazura Stanisław Lisowski. Wszystkie cztery rzeźby ustawiono 1 maja 1953 roku.

Subskrybuj ślązag.pl

google news icon

czytaj więcej:

Wejście główne do WPKiW w latach 50.

Główne wejście do WPKiW. Mamy najstarsze zdjęcia

Kręgi Taneczne dawniej i dziś

Kręgi Taneczne dawniej i dziś. Jak było, a jak jest?

Nad Dużym Stawem w latach 50.

Nad wodą w zielonym parku. WPKiW prawie 70 lat temu

Restauracja Przystań w latach 50.

Ulubiona miejscówka Ziętka w WPKiW: Przystań. Nieznane foty

Wieża geodezyjna na Suchej Górze

Nowa atrakcja Suchej Góry już prawie gotowa

Budynek Organizacji Społecznych, oddany do użytku w 1964 roku

Tychy z lat 70. ubiegłego wieku na archiwalnych zdjęciach

Mirosław Hermaszewski

Hermaszewski a Śląsk. Pozostanie symbolem ery kosmicznej