Mieszkańcy woj. śląskiego żyją krócej niż w większości innych regionów

Żyjemy krócej niż przeciętny mieszkaniec naszego kraju. My Ślązacy, my Zagłębiacy, my mieszkańcy województwa śląskiego. Wątpliwości co do tego nie pozostawiają najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego. Wynika z nich, że przeciętna długość życia kobiet i mężczyzn w naszym regionie jest niższa od średniej krajowej, a w przypadku podregionu katowickiego - niższa od średniej wojewódzkiej

UM Katowice
Katowice Fot UM Katowice TT 10

Z opublikowanych właśnie przez GUS analiz wynika, że w 2021 r. przeciętna długość życia mężczyzny w Polsce wyniosła 71,8 roku, natomiast kobiety 79,7 roku. To wyraźnie mniej niż dwa lata wcześniej (w 2019 r. wynosiło odpowiednio 74,1 i 81,8 roku), co było związane z epidemią COVID-19, ale w dalszym ciągu wyraźnie więcej niż w roku 1990 (odpowiednio 5,6 i 4,5 roku).

Jak zauważa GUS, wyższa umieralność mężczyzn względem kobiet występuje także w innych krajach, ale skala tego zjawiska w Polsce (obecnie różnica wynosi 7,9 roku) jest znacznie większa niż w większości państw Europy.

Przeciętne trwanie życia w Polsce w latach 1960 - 2021
Przeciętne trwanie życia w Polsce w latach 1960 - 2021. Mat. GUS

Najdłużej się żyje w Małopolsce. Śląskie poniżej średniej

To wartości średnie, bo już na poziomie poszczególnych regionów widać duże zróżnicowanie. Dość powiedzieć, że w 2021 r. rozpiętość między skrajnymi wartościami tego wskaźnika dla mężczyzn wynosiła 3 lata. Niestety woj. śląskie było bliżej końca aniżeli początku tego zestawienia. W 2021 r. przeciętna długość życia mężczyzn w naszym regionie wyniosła bowiem 71,3 roku (tyle samo co w lubelskim i kujawsko - pomorskim). To pół roku poniżej średniej krajowej. Dłużej żyli mężczyźni w województwach dolnośląskim, mazowieckim, podlaskim, świętokrzyskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim, a zwłaszcza w opolskim (72,4), pomorskim i podkarpackim (po 72,7) oraz małopolskim (73,5). Krócej żyli mężczyźni tylko w lubuskim (70,5), łódzkim (70,6) i warmińsko-mazurskim (70,8).

W przypadku kobiet, liderem pod względem długości życia była Małopolska i Podkarpacie, gdzie było to odpowiednio 81 lat i 80,6 roku, zaś najgorzej wypadły województwa śląskie i kujawsko- pomorskie (w obu przypadkach 78,9 roku). We wszystkich województwach wyraźnie widoczna była wyższa umieralność wśród mężczyzn względem kobiet, przy czym w 2021 r. dysproporcja ta była największa w podlaskim (8,9 roku), a najmniejsza w pomorskim (7,4 roku).

Podregion katowicki nie daje szans na długie życie?

GUS przyjrzał się także temu jak długo żyją średnio mieszkańcy największych polskich metropolii (w zestawieniu ujęto Kraków, Łódź, Poznań, Szczecin, Warszawa, Wrocław, a także podregiony katowicki i trójmiejski), porównując to ze średnią krajową. Wyniki nie są dla nas korzystne. Bo choć w pięciu spośród ośmiu analizowanych ośrodków miejskich zarówno mężczyźni, jak i kobiety, żyli w 2021 r. dłużej niż wynosi średnia ogólnokrajowa, to podregionu katowickiego daremnie w ich gronie szukać. Wręcz przeciwnie, wraz z Łodzią, wypadamy w tym zestawieniu wyjątkowo niekorzystnie, gdyż przeciętna wieku zarówno kobiet, jak i mężczyzn jest tutaj wyraźnie niższa zarówno od średniej krajowej, jak i średniej wojewódzkiej. W przypadku kobiet wynosi ona 78,3 roku, w przypadku mężczyzn ok. 70,6 roku. Oznacza to, że w obu tych grupach średnia długość życia jest o ponad rok krótsza niż średnia krajowa i ok. pół roku krótsza od średniej wojewódzkiej.

Trwanie życie w podregionach na tle poziomu krajowego
Trwanie życie w podregionach na tle poziomu krajowego. Mat. GUS

Analizując te dane trzeba mieć świadomość, że na przestrzeni ostatnich 30 lat przeciętna długość życia kobiet i mężczyzn w woj. śląskim zawsze była niższa od średniej krajowej i zawsze większa różnica występowała w przypadku kobiet (aczkolwiek równocześnie przeciętny wiek kobiet w naszym regionie zawsze był wyższy niż wiek mężczyzn). Zarazem przeciętny wiek w obu tych grupach systematycznie się wydłużał, gdyż jeszcze w roku 1990 mężczyźni w woj. śląskim żyli średnio niespełna 66 lat (70-tkę przekroczyli dopiero w pierwszej dekadzie XXI wieku), a kobiety nieco ponad 74 lat (80-tkę na krótko przekroczyły w połowie ubiegłej dekady).

Subskrybuj ślązag.pl

google news icon