Ministerstwo chce zmienić ustawę. Katowice będą zmuszone stworzyć strefę czystego transportu

Katowice będą jednym z czterech polskich miast obligatoryjnie zmuszonych do utworzenia strefy czystego transportu. Tak zakłada przygotowywany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska projekt nowelizacji ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Powód? Zbyt wysokie stężenia tlenków azotu w powietrzu.

Katarzyna Pachelska
Aleja korfantego katowice 01

Ministerstwo wskazało cztery miasta. Wśród nich Katowice

Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych obowiązuje już od ponad sześciu lat. Trzy lata temu ją znowelizowano, a Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje obecnie nad kolejnym pakietem zmian w tym dokumencie.

Zakładają one m.in., że najbardziej narażone na zanieczyszczenie powietrza miasta będą miały obowiązek tworzenia stref czystego transportu. Jak doprecyzowuje resort, obowiązek ten będzie dotyczył wyłącznie miast liczących powyżej 100 tys. mieszkańców, w których zgodnie z danymi Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, zostanie odnotowane przekroczenie dopuszczalnego średniorocznego poziomu dwutlenku azotu.

- Obecnie, według danych za 2023 r. obowiązkiem tym objęte zostaną 4 polskie miasta: Warszawa, Kraków, Wrocław oraz Katowice – wskazuje MKiŚ.

Dodajmy, że Warszawa – jako jedyne polskie miasto – zdecydowało się wprowadzić już takie rozwiązanie, a strefa w stolicy zacznie obowiązywać od 1 lipca 2024 r. na terenie większości Śródmieścia i fragmentów przylegających dzielnic.

Projekt nowelizacji przewiduje, że samorządy w dalszym ciągu same będą określać zasady funkcjonowania stref czystego transportu, w tym ich zakres terytorialny, a warunkiem utworzenia stref będzie przeprowadzenie kompleksowych konsultacji z mieszkańcami uchwały w tej sprawie. Gminy miałyby również możliwość podjęcia uchwały o zniesieniu strefy czystego transportu, w przypadku, gdy na terenie miasta przez trzy kolejne lata nie zostaną odnotowane przekroczenia dopuszczalnego poziomu zanieczyszczeń w powietrzu.

Jak działa strefa czystego transportu? Na dniach przekonają się o tym w Warszawie

W myśl obecnie obowiązujących przepisów rada gminy może ustanowić na określonym przez siebie obszarze strefę czystego transportu, do której nie będą mogły wjeżdżać inne pojazdy niż:

 • elektryczne,
 • napędzane wodorem,
 • napędzane gazem ziemnym,
 • wyłączone przez radnych spod zakazu.

Z mocy ustawy z regulacji tych wyłączone są m.in.:

 • pojazdy policji,
 • pojazdy straży granicznej,
 • pojazdy służb ratowniczych,
 • pojazdy wojskowe,
 • pojazdy rządowe,
 • autobusy szkolne,
 • autobusy zeroemisyjne.

Rada gminy może dopuścić wjazd do strefy – między godziną 9 a 17 w okresie nie dłuższym niż 3 lata od dnia jej ustanowienia – także innych pojazdów oraz korzystających z wyłączeń pod warunkiem uiszczenia opłaty.

Nie wszystkie ograniczenia muszą być wprowadzone w jednym terminie. I tak do warszawskiej SCT będą mogły wjechać pojazdy o wszystkich rodzajach napędu, czyli także benzynowe, diesle, hybrydy, czy z instalacjami LPG – pod warunkiem spełniania określonej normy emisji spalin silnika. Na początek ograniczony zostanie wjazd pojazdów z silnikiem benzynowym (w tym LPG) starszych niż 27 lat lub niespełniających normy Euro 2 oraz pojazdów z silnikiem Diesla (w tym LPG) starszych niż 19 lat lub niespełniających normy EURO 4. Wymagania stawiane samochodom będą systematycznie zaostrzone, począwszy od 2026 r. co dwa lata i w roku 2032 r. do strefy będą mogły wjechać tylko „benzyniaki” spełniające normę Euro6 nie starsze niż 18 lat oraz diesle spełniające normę Euro6d mające nie więcej niż 12 lat.

Stołeczny projekt wprowadził ulgę dla mieszkańców Warszawy płacących w niej podatki (będą mieli trzy i pół roku na dostosowanie się do wymogów strefy), a także dodatkowy wyjątek dla osób, które do końca 2023 r. ukończyły 70. rok życia.

Miasta GZM-u czeka powszechna wymiana autobusów

Kolejną z wprowadzanych na mocy planowanej nowelizacji zmian w ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych ma być obowiązek zakupu wyłącznie autobusów zeroemisyjnych przez miasta liczące powyżej 100 000 mieszkańców oraz Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię. Jak szacuje resort, okres wymiany floty będzie wynosił 16 lat.

- Wprowadzane zmiany przyczynią się do poprawy jakości powietrza poprzez redukcję emisji pochodzących z transportu (…) transport jest drugim źródłem emisji zanieczyszczeń powietrza w Polsce. W dużych miastach, np. w kwestii tlenków azotu, pierwszą – tłumaczy MKiŚ.

Podkreśla też, że projekt nowelizacji jest związany z realizacją dwóch kamieni milowych Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności.

Boguslaw Molecki centrum przesiadkowe Katowice Zawodzie

Może Cię zainteresować:

W innych miastach dawno zrobiono porządek z parkowaniem w centrum. Dr inż. Molecki: "Na Śląsku życie radośnie upływało bez takich problemów"

Autor: Michał Wroński

29/12/2023

Nowa linia tramwajowa Katowice Grundmana

Może Cię zainteresować:

Nowa linia tramwajowa w Katowicach gotowa. Tramwajarzom marzy się ring dla śródmieścia

Autor: Michał Wroński

21/12/2023

Plac sejmu slaskiego katowice2

Może Cię zainteresować:

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o nowych zasadach parkowania w Katowicach. Nawet 8,40 za godzinę

Autor: Patryk Osadnik

01/12/2023

Subskrybuj ślązag.pl

google news icon