Narasta opór przeciw likwidacji pszczyńskiego Oddziału Archiwum Państwowego. Rada Powiatu przyjęła uchwałę

Narasta opór przeciwko likwidacji pszczyńskiego oddziału Archiwum Państwowego. Stanowisko w tej sprawie zajęła Rada Powiatu Pszczyńskiego, w środę 26 października jednogłośnie przyjmując uchwałę w sprawie pozostawienia w niezmienionym kształcie Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Pszczynie.

powiat.pszczyna.pl
Na sesji Rady Powiatu Pszczyńskiego

26 października podczas sesji Rady Powiatu Pszczyńskiego na wniosek Komisji Spraw Społecznych do porządku obrad wprowadzono projekt uchwały ws. pozostawienia w niezmienionym kształcie pszczyńskiego Oddziału Archiwum Państwowego w Katowicach, z wszystkimi zespołami akt, księgozbiorem i obsługą etatową - poinformował [oficjalny serwis powiatu pszczyńskiego].

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie

Przyjęta jednogłośnie uchwała zostanie przekazana Archiwum Państwowemu w Katowicach, Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych w Warszawie, Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Radzie Miejskiej w Pszczynie, Radzie Miasta Tychy, Radzie Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego oraz Radzie Powiatu Mikołowskiego.

W uzasadnieniu radni wskazali, że "cenne zbiory Oddziału w Pszczynie przybliżają historię gospodarczą, społeczną i kulturową Powiatu Pszczyńskiego oraz stanowią ważny element dziedzictwa tego regionu.

Z dokumentów Archiwum korzystają historycy, pasjonaci regionalizmu i naukowcy z Polski, Europy i świata. Prowadzone kwerendy, penetracja źródeł archiwalnych w pszczyńskiej placówce i cenne zbiory zaowocowały bardzo dużym dorobkiem naukowym i licznymi publikacjami. Jest to instytucja potrzebna dla rozwoju historii, nauki i oświaty w szerokim wymiarze" - czytamy w uzasadnieniu.

- W archiwum rodzą się wspaniałe projekty naukowe, zawiązują się wspaniałe przyjaźnie. Penetracja źródeł archiwalnych, które są w Pszczynie zgromadzone przyczynia się do tego, że powstaje wiele publikacji naukowych służących rozwojowi oświaty. To źródła z dziedziny gospodarki, oświaty, kultury, zahaczające o socjologię z dominacją typowo źródeł historycznych. Nie możemy pozwolić, żeby te źródła były przewiezione do Katowic, musimy dbać o tę perłę, o dziedzictwo kulturowe, które jest zgromadzone właśnie w tym archiwum - mówiła radna dr Danuta Kocurek.

Niezwykle istotny głos

- Nasz głos w obronie archiwum jest niezwykle istotny. Sam wielokrotnie w tym archiwum pracowałem, również to archiwum jest na tyle elastyczne i operatywne, że mogłem przeprowadzać tam zajęcia z młodzieżą. Uczniowie naszych szkół powiatowych mogli zapoznać się z niesamowitym bogactwem tego archiwum, więc nie wyobrażam sobie, gdyby zmieniło ono formę. Potrzebujemy takiego miejsca i takiej instytucji, która jest nierozerwalnie złączona z naszą kulturą - dodał przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Michał Pudełko, a podobne głosy w tej sprawie padały również z ust innych radnych.

Przypomnijmy, że w ostatnim czasie za sprawą pszczyńskich historyków - Grzegorza Sztolera i Sławomira Pastuszki, światło dzienne ujrzała sprawa likwidacji pszczyńskiego Oddziału Archiwum Państwowego w Katowicach. Historycy wystosowali w tej sprawie list otwarty do dr. Pawła Pietrzyka, naczelnego dyrektora Archiwów Państwowych. Jego celem jest zatrzymanie trwających już działań, związanych z likwidacją Oddziału w Pszczynie Archiwum Państwowego w Katowicach, które mają zakończyć się 31 grudnia br. List poparło ponad 170 przedstawicieli lokalnego środowiska naukowego i kulturalnego.

Pszczyński oddział APK Katowice mieści się na zamku w Pszczynie

Może Cię zainteresować:

Sprzeciw wobec likwidacji pszczyńskiego oddziału Archiwum Państwowego w Katowicach. Jest list otwarty

Autor: Redakcja

23/10/2022

Subskrybuj ślązag.pl

google news icon