Od 17 października 2022 nowe ceny biletów w komunikacji miejskiej na terenie Metropolii

Od poniedziałku (17 października) wchodzi w życie nowy cennik biletów w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Metropolitalnego. Drożeją bilety jednorazowe, jedno-, siedmio i 30-dniowe. Rosną też opłaty za przejazd według taryfy odległościowej, a także (i to bardzo zdecydowanie) kary dla gapowiczów.

https://www.facebook.com/TransportGZM
Autobus ZTM

Oto nowe ceny drożejących biletów

W przypadku biletów jednorazowych (normalnych) nowe stawki wynoszą: 4,6 zł (20-minutowy papierowy), 5,6 zł (40-minutowy papierowy) i 6,60 zł (90-minutowy papierowy) oraz 4 zł, 5 zł i 6 zł (przy analogicznych biletach elektronicznych).

W przypadku drożejących biletów okresowych nowe stawki wynoszą: 12 zł za bilet dzienny i 55 zł za bilet 7-dniowy. Za bilet 30-dniowy obowiązujący na terenie jednej gminy od poniedziałku płacimy 109 zł, za taki sam bilet obowiązujący na terenie dwóch gmin płacimy 149 zł, zaś na terenie całej sieci – 175 zł.

W przypadku 30-dniowych biletów elektronicznych na okaziciela nowa cena wynosi 210 zł, a za bilet grupowy (dla max. 5 osób) zapłacimy 13 zł.

Przypominamy, że nie zmieniają się ceny biletów 90 i 180- dniowych, wieloprzejazdowych, a także Metrobiletów, uprawniających do podróży pojazdami ZTM i pociągami Kolei Śląskich.

Ze starym biletem możesz dalej jeździć. Do czasu...

Jeśli przed wejściem w życie nowej taryfy zdążycie po starej cenie kupić któreś z drożejących od poniedziałku biletów, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby z nich korzystać. Przy czym są pewne warunki.

Na podstawie biletów jednorazowych i krótkookresowych oraz biletu „Dziennego” i „Grupowego dla 5 osób” można będzie jeździć bez konieczności zakupu biletu uzupełniającego o ile aktywujemy je (lub skasujemy) najpóźniej do 31 października. W razie nieskasowania w tym terminie biletów papierowych z podanych powyżej kategorii można z nich będzie jeszcze korzystać do 31 grudnia, ale już tylko z biletem uzupełniającym, natomiast po 31 grudnia niewykorzystane bilety papierowe zostaną wycofane z obiegu.

Analogicznie bilety długookresowe („7-dniowy”, „Miasto 30”, „2 Miasta 30”, „Sieć 30” oraz „Sieć 30 Okaziciel”) uprawniać będą do przejazdu na dotychczasowym zasadach (bez dopłaty) pod warunkiem ich aktywowania najpóźniej do 31 października. Bilety z okresem obowiązywania rozpoczynającym się po tym terminie podlegać będą zwrotowi.

Wyższe kary dla gapowiczów

I na koniec ostrzeżenie dla tych, co lubią się wozić „na gapę”. Zdecydowanie rosną kary za przejazd bez ważnego biletu. Od poniedziałku wysokość opłaty dla gapowicza sięgnie 550 zł (zapłacona na miejscu 200 zł, a w ciągu 14 dni od wystawienia 300 zł). Spowodowanie, „bez uzasadnionej przyczyny, zatrzymania, opóźnienia lub zmiany trasy środka transportu” kosztować będzie 600 zł. Rosną też opłaty dodatkowe za jazdę bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do ulgowego przejazdu.

Równocześnie przewidziano taryfę ulgową dla tych, którym zdarzy się pojechać bez ważnego biletu wskutek roztargnienia, czy zapominalstwa. Jeśli pasażer zostanie złapany bez ważnego biletu w okresie do trzech dni od ustania ważności ostatniego imiennego biletu, to kara wyniesie tylko 50 zł przy czym warunkiem zastosowania takiej taryfy ulgowej jest ciągłość zakupu imiennych biletów długookresowych lub Metrobiletów (w ciągu 6 miesięcy poprzedzających nałożenie kary łączny okres ważności tych biletów musi wynieść co najmniej 170 dni).

Zbyt długa podróż nie musi się skończyć karą

Możliwość obniżenia kary przewidziano także w przypadku gdy pasażer w ciągu 14 dni (licząc od daty jej wystawienia) zakupi na swoją spersonalizowaną kartę ŚKUP lub powiązaną z nią Mobilną Aplikację Pasażera bilet „Sieć 180”, którego ważność rozpoczyna się od dnia zakupu. Trzecim przypadkiem, gdy można liczyć na zmniejszenie wysokości kary jest sytuacja, gdy jedziemy na podstawie biletu czasowego dłużej aniżeli wynosi jego nominalna wartość. Przy czym przekroczenie „dozwolonego” czasu podróży nie może wynieść więcej niż 10 proc. tj. odpowiednio 2, 4 lub 9 minut dla biletów 20-sto, 40-sto i 90-minutowych.

Obniżenie wysokości kary będzie jednak możliwe tylko wtedy, gdy pasażer nie posiada innych zobowiązań w stosunku do ZTM z tytułu niezapłaconych opłat dodatkowych i w terminie do 14 dni od daty jej wystawienia zgłosi się do Punktu Obsługi Pasażera wnioskując o takie rozwiązanie.

Karta ŚKUP

Może Cię zainteresować:

Karta ŚKUP już bez zdjęcia i danych osobowych pasażera

Autor: Michał Wroński

05/10/2022

Katowice Tramwaj

Może Cię zainteresować:

Wczesne lata komunikacji tramwajowej na Śląsku to dopiero materiał na planszówkę

Autor: Michał Wroński

28/08/2022

Subskrybuj ślązag.pl

google news icon