Park Śląski dostał 112 mln zł z Unii Europejskiej na ochronę i promocję swojej różnorodności biologicznej. Będą pieniądze m.in. na walkę z inwazyjnymi gatunkami obcymi

Park Śląski w Chorzowie ogłosił właśnie, że zdobył fundusze na projekt „EKOPARK zielona perła Śląska – podróż do bioróżnorodności”, który pomoże chronić i promować jego przyrodniczą oraz biologiczną różnorodność. W sumie projekt ma kosztować prawie 160 milionów złotych, z czego 112 mln udało się pozyskać z funduszy unijnych.

Park Śląski
Sciezka przyrodnicza park slaski

Zawarto umowę na dofinansowanie zadania „EKOPARK zielona perła Śląska – podróż do bioróżnorodności”. Projekt dotyczy ochrony przyrody i wspierania rozwoju bioróżnorodności na terenie Parku Śląskiego w Chorzowie wraz z przeprowadzeniem kampanii informacyjno-edukacyjnej zwiększającej poziom świadomości ekologicznej. Wieść o nowym programie ogłoszono w poniedziałek 6 maja 2024 r.

– Na początku zadbaliśmy o aspekt infrastrukturalny, czyli to, co było piętą achillesową parku. Te wszystkie inwestycje zostały rozkręcone, ale też trzeba zadbać o warstwę biologiczną i teraz na to zostanie przeznaczonych 160 milionów. W najbliższych latach ta warstwa biologiczna odżyje, zostanie postawiona na właściwe tory i będzie też edukowała kolejne pokolenia – mówił w ostatnim dniu urzędowania Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego.

Prawie 160 mln zł na ochronę przyrody w Parku Śląskim

Projekt będzie realizowany poprzez wdrożenie działań z zakresu ochrony przyrody i wspierania rozwoju bioróżnorodności, w tym ekosystemu leśnego i wodnego, przebudowę jednego z obiektów parkowych na Parkowe Centrum Bioróżnorodności wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem, przeprowadzeniem kampanii informacyjno-edukacyjnej zwiększającej poziom świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży.

Projekt zakłada:

 • przygotowanie dokumentacji dla obszarów cennych przyrodniczych pod kątem objęcia ich ochroną,
 • inwentaryzację inwazyjnych gatunków obcych,
 • inwentaryzację drzew w Parku oraz ich analiza pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa dla gości odwiedzających Park,
 • inwentaryzację korytarzy ekologicznych w Parku,
 • renaturyzację podłoża koryta Cieku Michałkowickiego II na odcinku pomiędzy Żyrafą a Śląskim Wesołym Miasteczkiem,
 • budowę zimowisk dla płazów,
 • rewitalizację „Alpinarium”,
 • instalację budek lęgowych,
 • osłabienie populacji gatunków inwazyjnych,
 • renaturyzację wybranych zbiorników wodnych,
 • budowę wieży do birdwartchingu,
 • budowę Parkowego Centrum Bioróżnorodności (ma służyć głównie organizacji warsztatów, szkoleń, seminariów oraz innych szeroko pojętych inicjatyw, których celem będzie szerzenie wiedzy ekologicznej)
 • prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej „Edukacja o Bioróżnorodności”

Będą też warsztaty przyrodnicze

Zaplanowano przeprowadzenie terenowych warsztatów przyrodniczych, podczas których uczestnicy odkryją sekrety parkowej fauny i flory, w ciekawy i aktywny sposób zdobędą nową wiedzę, nauczą się obserwować, szanować i doceniać otaczający nas świat przyrody. Cały cykl zajęć edukacyjnych ma szczególnie obejmować tematy związane z identyfikacją gatunków roślin i zwierząt, ochroną siedlisk czy tworzeniem ogrodów przyjaznych dla przyrody.

Ogólna tematyka zagadnień:

 • Ornitologia,
 • Dendrologia,
 • Hydrologia,
 • Zwierzęta parkowe,
 • Entomologia,
 • Ochrona przyrody i siedlisk na terenie Parku Śląskiego,
 • Ekologia i recykling.

Promowanie projektu bioróżnorodności w Parku Śląskim:

 • organizacja konkursów dla szkół i organizacji związanych z ochroną środowiska, aby zachęcić do działań na rzecz bioróżnorodności,
 • organizacja festynów, szkoleń, warsztatów, koncertów, jarmarków na terenie Parku Śląskiego.

Te i wiele innych działań mogą pomóc w rozwoju części edukacyjnej projektu bioróżnorodności w Parku Śląskim, podnoszeniu powszechnej świadomości ekologicznej i promowaniu Parku Śląskiego jako miejsca przyrodniczo zróżnicowanego, bogatego i cennego oraz zwiększeniu świadomości na temat jego znaczenia dla ekosystemów i ludzi.

– Projekt „EKOPARK zielona perła Śląska - podróż do bioróżnorodności” jest dla nas nie tylko inwestycją w przyrodę, ale i przyszłość edukacji ekologicznej w regionie. Dzięki temu programowi Park Śląski stanie się nie tylko miejscem jeszcze bardziej przyjaznym dla lokalnej fauny i flory, ale również dynamicznym centrum nauki i świadomości ekologicznej, otwierającym drzwi do zrozumienia i docenienia bioróżnorodności tego obszaru – mówi Paweł Bilangowski, prezes Parku Śląskiego.

Program realizowany jest w ramach środków Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Priorytet FESL.02 „Fundusze Europejskie na zielony rozwój”, Działanie FESL.02.14. „Ochrona przyrody i bioróżnorodność – tryb niekonkurencyjny”.

Termin realizacji: 17.04.2024 – 31.12.2029 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 159 990 412,10 zł w tym wartość dofinansowania ze środków UE 112 539 999,31 zł.

Miasteczko ruchu drogowego park slaski 01

Może Cię zainteresować:

Otwarto Miasteczko Ruchu Drogowego w Parku Śląskim. Obiekt ma też skatepark, pumptrack i strefę malucha

Autor: Katarzyna Pachelska

06/05/2024

Staw Brandka Bytom

Może Cię zainteresować:

Miejsca na przemysłowym Śląsku odzyskane przez naturę. Dzięki niej masz dziś gdzie wypoczywać

Autor: Maciej Poloczek

01/05/2024

Chorzów. Fala w WPKiW w 1968 r.

Może Cię zainteresować:

Chorzów na zdjęciach z węgierskiego archiwum. Tak wyglądał Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku w latach 60. XX wieku

Autor: Redakcja

17/03/2024

Subskrybuj ślązag.pl

google news icon