Piekary Śląskie nie są już "Miastem z Klimatem". Tytuł odebrano, a prokuratura wszczęła śledztwo

Piekary Śląskie zdobyły trzecie miejsce w ministerialnym konkursie “Miasto z Klimatem – najlepszy zrealizowany projekt 2022”. Dzięki inwestycji osiedle Wieczorka uległo termomodernizacji. Po wręczeniu nagród do Ministerstwa Klimatu i Środowiska wpłynęło zawiadomienie o rzekomych nieprawidłowościach w dokumentacji. W celu wyjaśnienia sytuacji wszczęto postępowanie prokuratorskie.

UM w Piekarach
Miastu odebrano tytuł miasta z klimatem

W poniedziałek, 24 października urząd miasta poinformował, że Piekary Śląskie zdobyły trzecie miejsce w konkursie pn. “Miasto z Klimatem – najlepszy zrealizowany projekt 2022” organizowanym przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Nagrodę przyznano w kategorii - Rozwój i transformacja ciepła systemowego w miastach do 70 tys. mieszkańców.

- Wyróżnienie przyznano za kompleksową termomodernizację osiedla Wieczorka - zakomunikował urząd. - To już kolejna nagroda w ostatnich dniach dla tej inwestycji - dodała placówka.

Do konkursu zgłoszono 39 budynków mieszkalnych, w których miało zostać wykonane przyłączenie CO i CWU.

Nieprawidłowości w termomodernizacji osiedla Wieczorka

W piątek, 28 października Ministerstwo Klimatu i Środowiska wydało oświadczenie, w którym zwróciło się do piekarskiego urzędu miasta o zaniechanie posługiwanie się mianem laureata w konkursie pn. "Miasta z Klimatem – najlepszy zrealizowany projekt 2022”. Decyzja została podjęta w oparciu o informacje, wskazujące na rzekomo wykryte nieprawidłowości w złożonej dokumentacji.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (jako instytucja wdrażająca) złożył do Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe zawiadomienie w sprawie podejrzenia o przedłożeniu dokumentów poświadczających nieprawdę. Dokumenty miały zostać złożone w celu uzyskania dofinansowania na realizację inwestycji na osiedlu Wieczorka.

- Poświadczenie nieprawdy polegało na wykazaniu, że przed rozpoczęciem projektu wszystkie lokale w budynku objętym projektem są opalane węglem. Tymczasem zgodnie ze stanem faktycznym przed rozpoczęciem projektu lokale były opalane węglem, gazem i prądem - wyjaśnia Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Prokuratura rejonowa w Katowicach i sąd w Gliwicach prowadzi w tej sprawie dochodzenie. Sprawą zainteresowało się również CBA, które po przeprowadzonej kontroli realizacji inwestycji złożyło do Prokuratury Okręgowej w Katowicach - Wydziału Zamiejscowego w Sosnowcu zawiadomienie. Natomiast prokuratura złożyła wniosek do Sądu Okręgowego w Gliwicach, a ten wszczął w sprawie postępowanie. Dodatkowo sąd w pierwszej instancji prowadzi postępowanie.

Zaczęło się od błędów firmy zewnętrznej

Do sprawy ustosunkował się również urząd miasta, który zaznaczył, że już na etapie przygotowania wniosku do WFOŚiGW firma zewnętrzna, przygotowująca audyty energetyczne popełniła błędy. Miasto nieprawidłowości poprawiło na etapie wykonawczym.

- Dokumentacja w tej sprawie jest przejrzysta i w całości dysponuje nią WFOŚiGW - wyjaśnia Wojciech Maćkowski, rzecznik piekarskiego magistratu. - Powyższa kwestia była też przedmiotem badania CBA, które nie potwierdziło zarzutów. Kontrolę prowadził też NIK, której przedstawiciel na sesji Rady Miasta wprost stwierdził, że nie było podstaw do złożenia zawiadomienia do prokuratury - dodaje.

WFOŚGiW wypowiedziało wszystkie umowy, a miasta zrealizowało inwestycję z innych środków, w tym pochodzących z Unii Europejskiej. Rzecznik podkreśla, że budynki zgłoszone do konkursu nie są objęte postępowaniem toczącym się przed prokuraturą. Natomiast osoba, która złożyła donos do Ministerstwa Klimatu i Środowiska błędnie wskazała budynki zgłoszone do konkursu pn. "Miasto z Klimatem – najlepszy zrealizowany projekt 2022”.

- Warto też podkreślić, że w okresie, o którym mowa, miasto było kontrolowane około 300 razy (w tym kontrole rutynowe) przez liczne instytucje, w tym prowadzono kilka postępowań prokuratorskich oraz cztery kontrole CBA. Wszystkie zakończone bez stwierdzenia nieprawidłowości i naruszenia obowiązujących przepisów prawa - podsumowuje Wojciech Maćkowski.

Rzecznik zaznacza również, że sprawa cofnięcia nadanego tytułu przez MKiŚ jest kuriozalna. Ministerstwo w uzasadnieniu nie wskazało konkretnego punktu regulaminu, przez który miasto miałoby zaniechać używania przyznanego mu miana. - Podkreślam jeszcze raz że nie dotyczył on budynków objętych postępowaniem prokuratorskim. Nie złożono nigdzie dokumentów, z których wynikałoby, że wszystkie budynki są w 100% ogrzewane węglem - kończy.

Nagroda za termomodernizację osiedla Wieczorka

Może Cię zainteresować:

Piekary na podium konkursu pn. "Miasto z Klimatem". Nagrodę przyznano za termomodernizację os. Wieczorka

Autor: Martyna Urban

24/10/2022

Wieża kopalni Piekary

Może Cię zainteresować:

Wieża szybowa kopalni Piekary w Piekarach Śląskich obalona. „Smutny widok" [WIDEO]

Autor: Arkadiusz Nauka

20/10/2022

Subskrybuj ślązag.pl

google news icon