Planujesz urlop? Sprawdź, co powinien zawierać i w jakiej formie złożyć wniosek urlopowy

Każdej osobie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę przysługuje 20 lub 26 dni urlopu wypoczynkowego w ciągu każdego roku. Przepisy mówią także o tym, że pracodawca nie może pozbawić pracownika do 14-dniowego, nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego. Jak w takim razie złożyć wniosek urlopowy, aby był on skuteczny?

Planujesz urlop sprawdz co powinien zawierac i w jakiej formie zlozyc wniosek urlopowy

Plany urlopowe a wnioski urlopowe – co mają ze sobą wspólnego?

Zgodnie z przepisami pracodawca jest zobowiązany do stworzenia na podstawie wniosków pracowników planu urlopów, który zapewni normalny tok pracy w przedsiębiorstwie. Jest on z reguły wiążący dla obu stron stosunku pracy, dlatego też pracodawca najczęściej nie może odmówić pracownikowi urlopu, który został uzgodniony w sporządzonym i zaakceptowanym odpowiednio wcześniej planie urlopów. Czy w takim przypadku pracownik nie ma obowiązku składania bezpośrednio przed datą urlopu wniosku urlopowego?

Zapisy w planie stanowią oczywiście pewne wytyczne, jednak każdorazowo przed planowanym urlopem wypoczynkowym, pracownik jest zobowiązany do złożenia dodatkowo wniosku urlopowego. Plan urlopów zatem nie zwalnia pracownika od uzyskania zgody przełożonego na skorzystanie z urlopu, nawet jeżeli jego termin wynika i pokrywa się z planem urlopów.

Plany na urlop a wniosek urlopowy

Wniosek urlopowy – w jakiej formie powinien być złożony?

Przepisy Kodeksu pracy nie określają wprost, w jakiej formie powinien zostać złożony wniosek o urlop wypoczynkowy. Z tego też tytułu, wniosek przyjmuje formę zwyczajowo przyjętą u danego pracodawcy lub wynikającą z wewnętrznych rozporządzeń i zapisów w danym zakładzie pracy. Może on zostać złożony ustnie (co jest rzadko praktykowane), jednak w większości przypadków przewiduje się formę pisemną lub formę elektroniczną. Forma elektroniczna jest stosunkowo nowym rozwiązaniem, dlatego wnioski urlopowe na inEwi.pl przybliżą zdecydowanie tą tematykę.

Co powinien zawierać wniosek o urlop wypoczynkowy?

Większość przedsiębiorców w celu złożenia przez pracownika wniosku urlopowego dysponuje specjalnie przygotowanymi w tym celu wnioskami. Dobrze przygotowany wniosek powinien jednak zawierać kilka kluczowych elementów, które wpływają na jego prawidłowość pod kątem formalnym oraz skuteczność.

Do tych elementów zalicza się przede wszystkim określenie pracodawcy (poprzez wskazanie jego nazwy, adresu), określenie wnioskującego (poprzez wskazanie imienia i nazwiska, często zajmowanego stanowiska), określenie daty oraz miejsca przygotowywanego wniosku oraz zakres dat, w których pracownik chce skorzystać z przysługującego mu urlopu wypoczynkowego. Co ważne, dla skuteczności każdego wniosku urlopowego jest podpis pracownika oraz jego przełożonego, upoważnionego do akceptowania wniosków tego rodzaju. W niektórych przypadkach pracodawca może wymagać wskazania osoby zastępującej pracownika na czas jego nieobecności. W przypadku składania wniosków urlopowych elektronicznie, wiele elementów określonych powyżej jest już przypisane do pracownika, co znacznie ułatwia i przyspiesza całą procedurę.

Inne typy urlopów przysługujących pracownikowi

Poza urlopem wypoczynkowym pracownik ma prawo do skorzystania z urlopów przysługujących z tytułu rodzicielstwa. W tym celu warto zapoznać się z artykułem "Urlop dla rodzica - jak z nich skorzystać? Jaki jest ich wymiar?". W przypadku urlopów związanych z rodzicielstwem najczęściej korzysta się z przygotowanych przez pracodawcę gotowych formularzy, które należy uzupełnić (najczęściej danymi dotyczącymi daty urodzenia dziecka lub dzieci) oraz dołączeniem do wglądu jego aktu urodzenia. W przypadku urlopu macierzyńskiego nie określono terminu, w jakim należy złożyć wniosek o urlop macierzyński. Z kolei w przypadku urlopu rodzicielskiego jest to maksymalnie 21 dni od dnia porodu. Wniosek o urlop ojcowski powinien zostać złożony najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem urlopu.

Subskrybuj ślązag.pl

google news icon