Praktyczne porady dla przedsiębiorców zatrudniających Ukraińców

Na jakich zasadach Ukraińcy, którzy po rosyjskiej agresji na ich kraj wjechali do Polski, mogą podjąć u nas pracę? Na czym polega uproszczona procedura ich zatrudniania, wprowadzona przez specustawę? Na m.in. te pytania odpowiedź przynosi bezpłatny informator opublikowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

Ma. Straż Graniczna
Uchodźcy z Ukrainy

Kompendium wiedzy dla pracodawców chcących zatrudnić nowych pracowników z Ukrainy przygotowała Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach wspólnie z tamtejszym Powiatowym Urzędem Pracy, chorzowskim oddziałem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Kancelarią KBZ Żuradzki Barczyk&Wspólnicy Adwokaci i Radcy Prawni.

Informator wyjaśnia, jakie są podstawy prawne wykonywania pracy w Polsce przez obywateli Ukrainy, jakie dokumenty trzeba w tym celu uzyskać i jakie są w tym kontekście obowiązki pracodawcy, a jakie organów państwowych. Informuje też, jakie szczególne rozwiązania dotyczące tych kwestii wprowadziła "specustawa" z 12 marca. Zgodnie z nią do rozpoczęcia zatrudnienia obywatela Ukrainy wystarczające będzie powiadomienie powiatowego urzędu pracy przez pracodawcę w terminie 14 dni od dnia podjęcia pracy (uprawnienie to dotyczy zarówno obywateli Ukrainy, którzy wjechali do Polski od 24 lutego i ich pobyt jest legalny na mocy specustawy, jak i tych przebywających legalnie na terytorium RP na innej podstawie).

Opracowanie zawiera też praktyczne informacje dla przedsiębiorców zatrudniających obywateli Ukrainy (w kontekście m.in. umowy i wynagrodzenia). Wyjaśnia ponadto takie kwestie, jak to, czy obywatel Ukrainy, który wjechał na terytorium Polski przed 24 lutego i posiada wizę turystyczną, może legalnie pracować oraz na jakich zasadach może pracować obywatel Ukrainy, który już to czynił w Polsce przed wybuchem wojny na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, ale zezwolenie to straciło ważność po 24 lutego.

Od wybuchu wojny do Polski przybyło blisko 2,6 mln Ukraińców, w zdecydowanej większości kobiet i dzieci. Część z tych osób ruszyło dalej na zachód Europy, w Polsce - jak szacuje MSWiA - przebywa ok. 1,5 mln uchodźców (o Pesel wystąpiło do tej pory 755 tys.).

Napływ do Polski ukraińskich uchodźców odbywa się w sytuacji, gdy bezrobocie w naszym kraju wynosi 5,4 proc. i we wszystkich regionach spada. W województwie śląskim wyniosło w marcu 4,2 proc. (niższy poziom zanotowała tylko Wielkopolska). Równocześnie pracodawcy w całym kraju zgłosili prawie 137 tys. wolnych miejsc pracy (w woj. śląskim - ponad 15,5 tys., co jest liczbą o ponad 29 proc. wyższą od liczby wolnych miejsc pracy zgłoszonych w lutym).

Subskrybuj ślązag.pl

google news icon

czytaj więcej:

IMG 8019

Nowe stawki za wywóz śmieci w Bytomiu

IMGW ostrzega przed burzami

Dziś burze z gradem! IMGW wydał ostrzeżenie

Konferencja prasowa ŚUM

Prawie 7 mln złotych na szkolenia dla pracowników z Ukrainy

"Ukraińskie" wyzwania dla Metropolii

6 „ukraińskich" wyzwań dla Metropolii. Jeszcze ich nie widać

Uchodźcy z Ukrainy

Potrzebna praca dla Ukraińców. Trwa mobilizacja w regionie

Zdewastowane ławki Park Suble

Zniszczenie nowych ławek w Parku Suble

Karetka z Bytomia w Kijowie

Bytomska karetka jest już na froncie w Kijowie