Prawie 100 tysięcy cudzoziemców z 90 państw świata pracuje legalnie w województwie śląskim

Śląski oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych informuje, że w województwie śląskim jest prawie 100 tysięcy cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych. Pochodzą w sumie z 90 państw na świecie, ale znakomitą ich część stanowią obywatele Ukrainy.

Pixabay
Inzynier praca pixabay

Dane z połowy 2023 roku wskazują, że w Polsce już ponad 1 085 mln osób fizycznych z innym paszportem niż polski jest zgłoszonych do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych w ZUS.

Prawie 100 tys. obcokrajowców legalnie pracuje w woj. śląskim

Za legalnie pracujących obcokrajowców firmy i przedsiębiorcy opłacają składki, które zasilają Fundusz Ubezpieczeń Społecznych. To z tego „koszyka” co miesiąc wypłacane są emerytury i renty.

- Najliczniejszą grupą cudzoziemców w Polsce, których pracodawcy zgłaszają do ubezpieczeń społecznych są obywatele Ukrainy - mówi Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego. - W rejestrach ZUS jest ich niemal 745 tysięcy i stanowią 69 procent wszystkich obcokrajowców. Drugą co do liczebności narodowością są Białorusini, których jest 120 tysięcy, a trzecią Gruzini w sile ponad 27 tysięcy osób. Nasze dane wskazują, że obecnie przedsiębiorcy w skali kraju deklarują opłacanie składek za obywateli co najmniej 200 państw – dodaje Szczurek.

W Polsce, od jesieni 2022 roku liczba cudzoziemskich pracowników i ubezpieczonych wzrosła o 18 tys. Jeszcze w listopadzie 2022 r. do ubezpieczeń społecznych zgłoszonych było 1 milion 67 tys. osób, które podawały inne obywatelstwo niż polskie. Po raz pierwszy poziom miliona obcokrajowców zarejestrowanych w ZUS został przekroczony w połowie 2022 r.

W woj. śląskim na pierwszym miejscu są Ukraińcy, a na drugim - Gruzini

W województwie śląskim ubezpieczonych przybyszów z innych krajów jest obecnie dokładnie 92,5 tys. Zbliżone dane śląskie oddziały ZUS notowały tylko w listopadzie 2022 roku. Wówczas w regionie było 90,4 tys. osób spoza Polski legalnie przebywających, pracujących i ubezpieczonych w ZUS.

Najliczniejszą grupę cudzoziemców w regionie stanowią obywatele Ukrainy – 71,1 tys. Sąsiedzi zza wschodniej granicy to niemal 77 proc. ogółu ubezpieczonych obcokrajowców w regionie. Ponadto w śląskich oddziałach ZUS do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych zgłoszonych jest ponad 5,7 tys. Gruzinów i to oni, a nie - jak w ogólnopolskich statystkach Białorusini - są drugą co do liczebności grupą cudzoziemców. Podium zamykają obywatele Białorusi, których jest przeszło 4,4 tys.

W woj. śląskim najwięcej, bo 21,4 tysięcy osób deklarujących obywatelstwo inne niż polskie ma w swojej bazie chorzowski oddział ZUS. W tym oddziale jest też najwięcej zarejestrowanych osób z obywatelstwem ukraińskim – prawie 15,9 tysięcy. Na drugim miejscu jest oddział ZUS w Częstochowie, który wykazuje prawie 16,4 tysięcy osób fizycznych z innym obywatelstwem niż polskie. Charakterystyczne dla tego oddziału jest to, że jest tu najwięcej w województwie śląskim ubezpieczonych obywateli Białorusi. Dokładnie 1453. Najmniej cudzoziemców jest zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych w oddziale w Sosnowcu, bo niecałe 8,7 tys.

Budowa

Może Cię zainteresować:

Coraz więcej cudzoziemców pracuje na Śląsku. Nawet sztygar w kopalni JSW jest Wietnamczykiem

Autor: Michał Wroński

19/01/2023

Wiatrak OZE

Może Cię zainteresować:

Szkolenia i praca dla odchodzących z kopalni górników. Będą mogli serwisować turbiny wiatrowe

Autor: Michał Wroński

03/07/2023

Fabryka Stellantis Gliwice

Może Cię zainteresować:

Stypendia, nagrody, gwarancja pracy. Biznes kusi uczniów, a najhojniejsze wciąż pozostaje górnictwo

Autor: Michał Wroński

05/06/2023

Subskrybuj ślązag.pl

google news icon