Rada Ślōnskigo Jynzyka: Ślōnski jynzyk je jak berga, co jij niy trza uznanio ôd politykrōw, żeby istniała. Dejcie pozōr na berga

Do decyzji prezydenta Andrzeja Dudy o zawetowaniu ustawy z dnia 26 kwietnia 2024 r. o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym oraz niektórych innych ustaw, nadającej językowi śląskiemu status regionalnego, odniosła się społeczna Rada Ślōnskigo Jynzyka.

Dej pozor

Przypomnijmy, że dzisiaj, 29 maja 2024 r. prezydent Andrzej Duda ogłosił swoją decyzję w sprawie ustawy uznającej język śląski za regionalny. Zdecydował się ustawę zawetować.

Więcej:

Na tę decyzję zareagowała również Rada Ślōnskigo Jynzyka (Rada Języka Śląskiego). To społeczne gremium, które się ukonstytuowało oddolnie pod koniec 2023 r., ma zajmować się kodyfikacją języka śląskiego, literackim standardem oraz współdziałaniem z administracją rządową w sprawach warunków rozwoju języka śląskiego, edukacji, opiniowania nazw, ich form gramatycznych oraz ortograficznych, proponowanych dla nowych towarów i usług etc.

Swoją opinię Rada Języka opublikowała po śląsku i po polsku.

Roztōmiyli, chocioż latoś zaś my niy poradziyli przeprzić władz do tego, coby ślōnskimu jynzykowi prziznało status regijōnalnego, to niy przestowōmy widzieć dlō niego dobryj prziszłości. Piyknie dziynkujymy ôsobōm, co przekludziyły propozycyjo zmiany gezecu bez Parlamynt, ôsobliwie posłance Mōnice Rosie i synatorce Halinie Biedzie. Dziynkujymy tyż europosłowi Łukaszowi Kohutowi za sparcie ze Strasburga i Bruksele. Niy przestowōmy robić dlo naszego jynzyka, a Wy bydźcie zicher, że hned Polska ôficyjalnie dojzdrzi, że ôn je skorb, co go trza piastować. Ślōnski jynzyk je jak berga, co jij niy trza uznanio ôd politykrōw, żeby istniała. Dejcie pozōr na berga.

Rada Ślōnskigo Jynzyka

Przyjaciele, chociaż w tym roku znowu nam się nie udało przekonać władz do tego, aby śląskiemu językowi przyznało status regionalnego, to nie przestajemy widzieć dla niego dobrej przyszłości. Bardzo dziękujemy osobom, które przeprowadziły propozycję zmiany ustawy przez Parlament, zwłaszcza posłance Monice Rosie i senatorce Halinie Biedzie. Dziękujemy też europosłowi Łukaszowi Kohutowi za poparcie ze Strasburga i Brukseli. Nie przestajemy pracować dla naszego języka, a Wy bądźcie pewni, że wkrótce Polska oficjalnie dostrzeże, że jest on skarbem, który trzeba pielęgnować. Ślōnski jynzyk je jak berga, co jij niy trza uznanio ôd politykrōw, żeby istniała. Dejcie pozōr na berga.

Rada Języka Śląskiego

W skład Rady wchodzą:

 1. Grzegorz Kulik – tłumacz literatury na język śląski, przewodniczący,
 2. prof. dr. hab. Jolanta Tambor – lingwistka, badaczka języka śląskiego i śląskiej świadomości
  etnicznej i językowej, wiceprzewodnicząca,
 3. Rafał Szyma – śląski pisarz, wiceprzewodniczący.
 4. Rafał Adamus – prezes Pro Loquela Silesiana,
 5. Grzegorz Buchalik – tłumacz literatury na język śląski,
 6. dr Artur Czesak – dialektolog, leksykograf, badacz języka śląskiego,
 7. Izolda Czmok-Nowak – dziennikarka telewizyjna,
 8. Pejter Długosz – prezes wydawnictwa Silesia Progress,
 9. Wojciech Glensk – muzyk, radiowiec,
 10. dr hab. Henryk Jaroszewicz – lingwista, kroatysta, badacz gramatyki współczesnych śląskich tekstów literackich,
 11. dr hab. prof. UŚ Zbigniew Kadłubek – filolog klasyczny, komparatysta, śląski pisarz i tłumacz,
 12. Bogdan Kallus – autor „Słownika Gōrnoślōnskij Godki”,
 13. prof. dr. hab. Aleksandra Kunce – literaturoznawczyni, kulturoznawczyni, badaczka lokalności śląskiej,
 14. dr Marcin Maciołek – filolog polski, lingwista,
 15. Marcin Melon – śląski pisarz,
 16. Stanisław Neblik – śląski pisarz,
 17. dr. Karolina Pospiszil – literaturoznawczyni, badaczka literatury śląskiej,
 18. dr inż. Roman Ptak,
 19. Mirosław Syniawa – śląski pisarz, tłumacz poezji,
 20. dr Gabriel Tobor – tłumacz Nowego Testamentu na język śląski,
 21. Szczepan Twardoch – śląski pisarz.
Fotografie zweiachsiger stra Ssenbahn anhaengewagen au Ssenansicht 1925 12347

Może Cię zainteresować:

Dariusz Zalega: Sto lat temu tramwaj ofiarował Ślązakom więcej życia. Wszyscy jesteśmy dziećmi tej rewolucji

Autor: Dariusz Zalega

27/05/2024

Chopin

Może Cię zainteresować:

Wyniki Konkursu Śląskiego Funduszu Filmowego 2024. Pieniądze z woj. śląskiego pójdą na produkcję filmu o Chopinie, na familijnego "Skarbka" czy nowy film twórców "Lombardu"

Autor: Katarzyna Pachelska

29/05/2024

Blisko 600 tys Ślązaków Ostateczne wyniki spisu powszechnego z 2021 r

Może Cię zainteresować:

Grzegorz Kulik: Jeżeli Ślązacy i ich język są dowodem na odwieczną polskość tej ziemi, to dlaczego Polacy tak bardzo jednym i drugim gardzą?

Autor: Grzegorz Kulik

24/05/2024

Subskrybuj ślązag.pl

google news icon