Samorządowcy z Bytomia, Piekar Śląskich i Radzionkowa nie odpuszczają w sprawie S11. Liczą na wsparcie wojewody i marszałka

Samorządowcy z Bytomia, Piekar Śląskich i Radzionkowa liczą, że nowy zarząd regionu oraz wojewoda śląski pomogą im przekonać Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad do zmiany zaproponowanego wariantu budowy drogi ekspresowej w tej części Śląska. – To nie jest tak, że jakieś decyzje już zapadły. Ostateczne rozwiązania muszą brać pod uwagę interes mieszkańców i to, co mówią samorządowcy – uspokaja Przemysław Koperski, podsekretarz stanu w ministerstwie infrastruktury.

fot. GDDKiA
Budowa drogi

Drogowcy czekają na decyzję środowiskową. W sprawie węzła w Piekarach Śląskich dali sobie jeszcze czas

Niebawem minie rok od złożenia przez drogowców do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla budowy prawie 30 km trasy ekspresowej S11 na odcinku od granicy województw opolskiego i śląskiego do granicy powiatu lublinieckiego i tarnogórskiego. Niewiele krócej (od września zeszłego roku) w RDOŚ-iu rozpatrywany jest analogiczny wniosek dla kolejnego, ponad 31-kilometrowego odcinka tej trasy, stanowiącego obwodnicę Tarnowskich Gór, którego zakończeniem ma być połączenie z autostradą A1 w Piekarach Śląskich.

Dla obu odcinków opracowane zostały po cztery warianty przebiegu trasy o takim samym stopniu szczegółowości. Na końcowym fragmencie wszystkie warianty drogi ekspresowej zlokalizowane zostały na terenie Piekar Śląskich i biegną w tym samym śladzie - wzdłuż istniejącej drogi wojewódzkiej nr 911 oraz w śladzie tejże drogi. Dla samego węzła Piekary Śląskie zaprojektowano trzy warianty skomunikowania nowej drogi S11 z istniejącą autostradą A1 oraz układem dróg lokalnych, przy czym – jak zastrzeżono – na etapie procedowania decyzji środowiskowej nie będą następowały ostateczne rozstrzygnięcia w zakresie geometrii węzła Piekary Śląskie i dowiązania się do istniejącej sieci dróg.

Analiza szczegółowych rozwiązań projektowych tego węzła przeprowadzana będzie na kolejnym etapie przygotowania inwestycji, tj. na etapie opracowania Koncepcji programowej. Będzie ona uwzględniała analizy ruchowe i przepustowości lokalnego układu dróg – tłumaczyła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zwracając uwagę, że z tego również powodu we wniosku o decyzję środowiskową wskazała wariant węzła o największej zajętości terenu i o największym zakresie oddziaływania inwestycji.

Przesunięcie wyboru ostatecznych rozwiązań projektowych na węźle Piekary Śląskie wynika z analiz ruchowych, które realizowane były w ramach odrębnego opracowania – modelu symulacyjnego – mikrosymulacji – ruchu pojazdów dla węzła Piekary Śląskie. Wykonane analizy wykazały, iż obecnie zaprojektowane geometrie tego węzła nie spełniają oczekiwań co do funkcjonalności węzła. W szczególności optymalnej przepustowości na części relacji. Stąd decyzja, że w kolejnym etapie prac przygotowawczych – opracowywania Koncepcji programowej – będzie uwzględniona szczegółowa analiza geometryczna oraz analiza przepustowości węzła w co najmniej trzech wariantach – zapowiadali drogowcy wskazując, że ze względu na szczegółową analizę geometryczną i analizę przepustowości węzła Piekary Śląskie nie można wykluczyć konieczności uzyskania dodatkowej lub nowej decyzji środowiskowej z uwagi na zmianę rozwiązań projektowych na tymże węźle.

Samorządowcy akceptują tylko jeden wariant. Liczą na władze województwa

Poczynaniom drogowców z uwagą przyglądają się samorządowcy z Bytomia, Piekar Śląskich, Radzionkowa i Świerklańca, którzy od roku głośno apelują o zmianę zaproponowanego przez drogowców wariantu budowy S11 w tej części Śląska. Ich zdaniem realizacja przedsięwzięcia w kształcie proponowanym przez GDDKiA (choć przypomnijmy, szczegółowe rozwiązania projektowe węzła z A1 jeszcze nie powstały) doprowadzi do zakorkowania Piekar Śląskich, Bytomia i Radzionkowa ruchem tranzytowym, a ponadto przerwanie biegu obwodnicy Bytomia.

Swoje stanowisko władze Bytomia, Piekar Śląskich, Radzionkowa i Świerklańca przedstawiły GDDKiA jeszcze w 2022 r. wskazując, że dla nich akceptowalny jest tylko jeden z trzech wariantów z budową węzła S11 w Piekarach Śląskich tj. przebiegu trasy przez Radzionków, co ma umożliwić skomunikowanie S11 z Bytomskim Odcinkiem Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej, a w przyszłości wydłużenie S11 i połączenie jej z DK 79, łączącą Bytom z Chorzowem i Katowicami.

Będziemy o tej sprawie rozmawiać z nowym marszałkiem Wojciechem Saługą i wojewodą śląskim, żeby wsparli nasze miasta w walce o ten trzeci wariant – mówił w poniedziałek (13 maja) na antenie Radia Piekary wiceprezydent Bytomia, Michał Bieda.

Kilka dni wcześniej w tym samym studiu Przemysław Koperski, podsekretarz stanu w ministerstwie infrastruktury zapowiadał spotkanie w tej sprawie z prezydent Piekar Śląskich i podkreślał, że żadne wiążące decyzje jeszcze nie zapadły.

– Ostateczne rozwiązania muszą brać pod uwagę interes mieszkańców i to, co mówią samorządowcy. Trzeba szukać kompromisu, ale trzeba również pamiętać o tym, mieszkańcy i samorządowcy różnych miast mają różne spojrzenie i trzeba wybrać ten najbardziej optymalny wariant – mówił Koperski.
Węzeł A1 Pyrzowice

Może Cię zainteresować:

Posłanka chce przenieść S11 z Piekar do Pyrzowic. "To wielki błąd i zagrożenie dla tej części Metropolii"

Autor: Daniel Lekszycki

03/05/2024

Droga ekspresowa

Może Cię zainteresować:

Przedłużenie S11 do Katowic bez szans na realizację. Planowane zakończenie w Piekarach Śląskich

Autor: Patryk Osadnik

23/05/2023

Wiadukty s86 katowice remont 01

Może Cię zainteresować:

Budowa nowych wiaduktów nad S86 w Katowicach potrwa 22 miesiące. Wybrano wykonawcę inwestycji

Autor: Katarzyna Pachelska

15/02/2024

Subskrybuj ślązag.pl

google news icon