Smog na Śląsku. Zła jakość powietrza w miastach i powiatach 19 marca 2022

Smog na Śląsku. Na podstawie wyników pomiarów jakości powietrza i prognoz jakości powietrza oraz meteorologicznych, ze względu na pył zawieszony PM10, prognozowana jest zła jakość powietrza, szczególnie w godzinach wieczornych i nocnych.

arc
Smog

O złej jakości powietrza w sobotę 19 marca 2022 r. poinformował Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska RWMŚ w Katowicach, powołując się na takie źródła danych, jak:

 • Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
 • Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) w Warszawie - prognoza jakości powietrza

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Prognozowane na dzień 19.03.2022 r. przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmują:

 • powiat miasto Rybnik
 • powiat miasto Żory
 • powiat miasto Jastrzębie-Zdrój
 • powiat rybnicki
 • powiat mikołowski
 • powiat cieszyński
 • powiat żywiecki
 • powiat wodzisławski

Wrażliwe grupy ludności

• osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowonaczyniowych (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),
• osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),
• osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci,
• osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia

 • Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.
 • Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.
 • Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych.
 • W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.

Zalecane środki ostrożności:

Ogół ludności:

 • rozważ ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz jeśli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból gardła,
 • ogranicz wietrzenie pomieszczeń,
 • unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku.

Wrażliwe grupy ludności:

 • ogranicz intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz,
 • nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach,
 • osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie,
 • ogranicz wietrzenie pomieszczeń,
 • unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku.
 • W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

Zaleca się również:

 • zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym
  niepełnosprawnymi,
 • prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego, bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza na powietrze.gios.gov.pl

Subskrybuj ślązag.pl

google news icon

czytaj więcej:

Polski Ład w Sosnowcu

Siedem nowych inwestycji w mieście. Co się zmieni?

Pomoc Ukrainie

Bieruń wspiera miasto partnerskie

Nelson-Club-pomaga

Nelson Club pomaga Ukraińcom w potrzebie

Nasadzenia Tychy

Mieszkańcy mogą posadzić drzewo dla swojego dziecka

Śląskie dla Ukrainy

Rusza baza noclegowa dla Ukraińców

Woz strazacki karetka

Bytom przekazuje karetkę i wóz strażacki dla Ukrainy

Uchodźcy z Ukrainy w Bytomiu

Bytom gości uchodźców. Przyjechało ponad 50 Ukraińców