architektura katowice

Katowicki Rynek tuż po wojnie

Po wojnie klimat w mieście był rewolucyjny. Dlaczego i za jaką cenę w latach 40. budowano nowe centrum Katowic?

Od swoich miejskich narodzin w 1865 r. do pierwszej połowy XX wieku Katowice na północ od okolic rynku tak jakby nie istniały. Była to konsekwencja urbanistycznych decyzji podjętych u zarania miasta. Ekspansja miejskiej tkanki na północ, jaka nastąpiła po II wojnie światowej, była czymś nieuniknionym.