Katowickiej archikatedrze dobudowano... tympanon. Czeka na sześciometrowego Jezusa i Ślązaków

Archikatedra Chrystusa Króla w Katowicach do niedawna tympanonu nie miała, ale już ma. Został dobudowany. Na tym nie koniec prac. Pojawi się jeszcze "Hołd ludu śląskiego dla Chrystusa Króla" z rzeźbami od trzech i pół do prawie sześciu metrów wysokości. Konserwator wyraził na to zgodę.

Tympanon to element, który znany jest w architekturze od czasów starożytnych Greków. W ujęciu antycznym mowa o trójkątnym zwieńczeniu frontu budowli, najczęściej stosowanym w świątyniach i wypełnionym reliefami (płaskorzeźbami) przedstawiającymi sceny mitologiczne.

Archikatedra Chrystusa Króla w Katowicach przez 100 lat tympanonu nie miała, ale już ma. Został dobudowany. Jak czytamy w "Gościu Niedzielnym" z okazji stulecia archidiecezji katowickiej, które przypada na 2025 rok.

Żelbetową podstawę tympanonu już widać i nie robi ona najlepszego wrażenia w kontraście z obłożonymi dolomitem ścianami. To jednak nie koniec prac, ponieważ front archikatedry wzbogaci się jeszcze o "Hołd ludu śląskiego dla Chrystusa Króla", czyli całą scenę złożoną z rzeźb o wysokości od trzech i pół do prawie sześciu metrów. Pojawi się tam Jezus Chrystus, św. Jacek, św. Jadwiga oraz Ślązacy. Za projekt "Hołdu..." odpowiada uznany śląski artysta Tomasz Wenklar. Zostanie on wykonany z kamienia z domieszką dolomitu, aby nie odbiegać od reszty budynku.

Konserwator wydał zgodę na tympanon

Archikatedra Chrystusa Króla jest wpisana do rejestru zabytków województwa śląskiego. Ma szczególny charakter, ponieważ została uznana nie tylko za zabytek, ale również za pomnik historii. W związku z tym ingerencja w jej dotychczasowy kształt budzi kontrowersje. W pierwotnym projekcie, który nie został nigdy zrealizowany, świątynia miała attykę, odbiegającą kształtem od współczesnego zamiennika, który właśnie powstaje. Miała też kopułę wyższą o 38 metrów.

Poprosiliśmy Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach o wyjaśnienie, na jakich zasadach wydane zostało pozwolenie na przebudowę fasady świątyni.

- Tympanon był przewidziany w pierwotnym projekcie katedry i choć nigdy nie powstał, konserwator uznał, iż jego stworzenie będzie w istocie realizacją historycznej wizji katedry. W ocenie konserwatora tympanon nie wpłynie negatywnie na zabytek, co więcej poprawi jego wygląd - wyjaśnia Mirosław Rymer, rzecznik Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach.

Innego zdania jest Henryk Mercik, który funkcję konserwatora zabytków sprawuje w Urzędzie Miasta Chorzów. Jak podkreśla, w projekcie katedry nigdy nie było tympanonu, a attyka. Ponadto, w jego ocenie, współczesny projekt zaburza proporcje budynku.

Taras widokowy na dachu archikatedry

Na dachu archikatedry powstaje nie tylko tympanon. Zakrywa on taras widokowy, na który będzie można wjechać windą ze znajdującego się w podziemiach Panteonu Górnośląskiego. Jego otwarcie zaplanowano na 19 czerwca i nic nie wskazuje na to, aby miało dojść do opóźnień.

Nadal do końca nie wiadomo, kto zostanie upamiętniony w Panteonie Górnośląskim. Na pierwotnej liście brakowało m.in. Jerzego Ziętka, Kazimierza Kutza czy Zbigniewa Religi.

Subskrybuj ślązag.pl

google news icon