demografia slask

Katowice

Metropolia musi poprawić planowanie przestrzenne, ofertę edukacyjną i wizerunek

Poprawa wizerunku, lepsze planowanie przestrzenne, skuteczniejsza walka o pozyskiwanie nowych i zatrzymywanie dotychczasowych mieszkańców oraz wzmocnienie kompetencji samej Metropolii – oto wyzwania, jakie stoją przed Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią. Takie wnioski płyną z debaty, jaka odbyła się w ramach cyklu „Program dla ŚLĄ i ZAG”. Udział w niej wzięli: Maciej Franta, architekt i szef pracowni Franta Group, prof. Robert Krzysztofik z Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego i dr Agata Zygmunt - Ziemianek z Instytutu Socjologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego.